Ekologiczne ciepło także poza granicami Krakowa

20.05.2020
7dbf1945e1401440eb09bcb12d560a9b

Budynki na obszarze niemal 100 hektarów w Krakowie i Zielonkach zostaną podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy PGE Energia Ciepła, spółką z Grupy Kapitałowej PGE oraz Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Krakowie.

W najbliższych latach niemal pięciokrotnie wzrośnie zapotrzebowanie na ciepło w tym rejonie, a docelowo około 12 tys. mieszkańców będzie korzystać z ciepła sieciowego i ciepłej wody użytkowej dostarczanej przez sieć krakowskiego MPEC, a wytworzonych w krakowskiej elektrociepłowni.

20 maja 2020 r. Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Krakowie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie podpisały porozumienie w sprawie projektu „Piaszczysta”. Tym samym jeden z bardziej wymagających projektów na krakowskim rynku ciepła przechodzi do decydującego etapu realizacji.

- PGE Energia Ciepła konsekwentnie inicjuje i realizuje wyzwania w zakresie odpowiedzialnego rozwoju swojej działalności. Przykładem jest współpraca na rynku ciepła w drugim największym mieście w Polsce. Dostęp do ciepła sieciowego jest jednym z czynników wpływającym na zrównoważonyi niskoemisyjny rozwój Krakowa oraz zapewniający bezpieczeństwo energetyczne w stolicy Małopolski – mówi Przemysław Kołodziejak, p.o. prezesa zarządu PGE Energia Ciepła.

- Poszukiwanie nowych obszarów rozwojowych rynku ciepła to jedno z ważniejszych zadań jakie stoi przed krakowską elektrociepłownią. Jednym z takich przykładów jest projekt „Piaszczysta”. Wspólnie z MPEC wkroczyliśmy w kluczową fazę projektu, która docelowo umożliwi przyłączenie około 30 MWt mocy. Zapewni to sprzedaż ciepła dla celów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej na poziomie ponad 120 tys. GJ rocznie - mówi Mariusz Michałek, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie – Dla porównania czteroosobowa rodzina w ciągu roku zużywa około 30 GJ ciepła – dodaje M. Michałek.

Projekt „Piaszczysta” obejmuje rejon ulic: Piaszczystej, Pękowickiej i Z. Glogera w Krakowie oraz południowej części Zielonek. Rozwój ciepła sieciowego w tym obszarze wymaga sporych nakładów organizacyjnych, technicznych i finansowych. Zgodnie z podpisanym porozumieniem MPEC przeznaczy na ten cel aż 5 mln zł, a PGE Energia Ciepła ponad 3 mln zł. Realizacja projektu będzie wymagała od Miejskiej Spółki ze względu na zasięg terytorialny, rozszerzenia koncesji na dostawę ciepła do gmin sąsiadujących z Krakowem, w tym także gminy Zielonki. W przyszłości umożliwi to również dostawy ekologicznej energii cieplnej na obszary, gdzie ciągle jeszcze istnieje wiele palenisk węglowych i nieefektywnych źródeł ciepła.

W projekcie „Piaszczysta” - oprócz kwestii organizacyjno-prawnych i znaczącego zaangażowania finansowego – najbardziej wymagającą pod względem technicznym jest konieczność obniżenia ciepłociągu pod torami kolejowych do głębokości aż 6,5 m.

- Nasze przedsiębiorstwo przy określeniu swoich celów strategicznych i kierunków działań związanych z rozwojem rynku ciepła zawsze bierze pod uwagę planowany przestrzenny rozwój Krakowa i przyszłe, potencjalne potrzeby mieszkańców Krakowa i gmin ościennych w zakresie dostarczania ciepła i ciepłej wody użytkowej. Nasze działania przy rozwijaniu sieci ciepłowniczych mają miastotwórczy charakter. Projekt „Piaszczysta” jest tego najlepszym przykładem – mówi Marian Łyko, prezes zarządu MPEC. Jego zdaniem projekty rozwoju sieci, które - z partnerami czy samodzielnie - realizuje MPEC, są trwałym elementem każdego procesu inwestycyjnego związanego z budownictwem kubaturowym w mieście. – - Energia cieplna, którą dostarcza MPEC, to warunek niezbędny, by rozwój Krakowa i Skawiny postępował jednocześnie z poprawą komfortu cieplnego mieszkańców tych miast, ale także poprawiał ich poczucie bezpieczeństwa i prowadzony był z uwzględnieniem najwyższych standardów ekologicznych – dodaje.

Obecnie w rejonie objętym projektem „Piaszczysta” z miejskiej sieci ciepłowniczej korzysta już ponad 2600 mieszkańców z 33 budynków na terenie Krakowa i Zielonek. Obecna przyłączona moc budynków w rejonie objętym projektem to 6,6 [MWt]. Docelowo będzie to 30 [MWt], które zostaną dostarczone za pośrednictwem kilku kilometrów sieci ciepłowniczej. Realizacja tego przedsięwzięcia jest możliwa dzięki współpracy obu przedsiębiorstw, ale także władz samorządowych oraz firm deweloperskich.