Dzięki Grupie PGE rosną kolejne „Lasy pełne energii”

29.04.2022
3a2d71052154854f7b5fad24d7e3da54

Pracownicy elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni - wspierani przez rodziny i młodzież szkolną z Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku - posadzili w tym roku kolejne 7000 drzew w ramach programu „Lasy pełne energii”, realizowanego w wolontariacie pracowniczym Grupy PGE. 

23 kwietnia br. nowy fragment lasu powstał na terenie Nadleśnictwa Kartuzy w leśnictwie Kolańska Huta w Gminie Somonino. Łącznie w trakcie kilkugodzinnej akcji posadzonych zostało ok. 7 tys. sadzonek sosny zwyczajnej. Sadzenie odbywało się pod nadzorem leśników, którzy wspierali uczestników oraz pilnowali, aby drzewka były sadzone we właściwy sposób.

- Program „Lasy pełne energii" to ważna inicjatywa proekologiczna, realizowana w Grupie PGE już od ponad 20 lat. Zapoczątkowana na Zamojszczyźnie na trwałe wpisała się także w nasz lokalny kalendarz działań na rzecz przyrody. Posadziliśmy w minioną sobotę siedem tysięcy drzewek i to jest praktyczny, bardzo wymierny efekt naszych działań. Będziemy odwiedzać to miejsce i podziwiać, jak będzie rósł nasz las – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła w Gdańsku.

Akcja zakończyła się wspólną „leśną” grochówką. Spotkanie było dla młodego pokolenia praktyczną lekcją ekologii, a także sposobnością do integracji uczestników.

22 lata i 600 tysięcy drzew

„Lasy pełne energii” to realizowany od 2000 roku jeden z najważniejszych programów Grupy PGEw ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem jest poprawa jakości powietrza, stanu wód gruntowych, odbudowa drzewostanu w polskich lasach, czynna ochrona przyrody oraz edukacja przyrodnicza i ekologiczna. Formuła programu zakłada również realizację działań i projektów z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej we współpracy z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w ochronę środowiska naturalnego, a także wspieranie parków narodowych, obszarów chronionych i pomników przyrody.

Program kształtuje właściwe postawy społeczne i ekologiczne, sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich Grupy PGE z lokalnymi społecznościami oraz wspiera projekty istotne dla obszarów chronionych sąsiadujących z jednostkami PGE. 

W ciągu 22 lat w programie udział wzięło blisko 25 tysięcy osób, które posadziły wspólnie ponad 600 tysięcy drzew (głównie sosen, świerków, buków i dębów) w 35 lokalizacjach na terenie 14 województw.