Dobiega końca budowa nowego źródła ciepła i energii elektrycznej w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach

16.08.2023
dobiega-konca-budowa-nowego-zrodla-ciepla-i-energii-elektrycznej-w-elektrocieplowni-pge-energia-ciepla-w-kielcach-1-

W Elektrociepłowni w Kielcach, należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, od sześciu miesięcy trwa budowa gazowego bloku kogeneracyjnego. W ostatnim czasie zakończyły się prace związane z dostarczeniem oraz posadowieniem na fundamencie turbozespołu gazowego, a także wodnego kotła odzysknicowego. 

 

To kolejny etap inwestycji, dotyczący posadowienia i montażu turbozespołu gazowego o nominalnej mocy elektrycznej ok. 7 MWe oraz wodnego kotła odzysknicowego o osiągalnej mocy cieplnej w wodzie sieciowej ok. 12 MWt.

- Dzięki tej inwestycji w Elektrociepłowni w Kielcach powstanie wysokosprawna i dostosowana do wymagań rynku ciepła, kogeneracyjna jednostka wytwórcza, która zapewni jednoczesną produkcję energii elektrycznej i cieplnej. Budowa bloku gazowego to również długoterminowa gwarancja czystej produkcji oraz stabilnych dostaw ciepła do odbiorców z terenu Kielc, a także energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Inwestycja ta przyniesie ponadto wymierne efekty ekologiczne w postaci czystszego powietrza, a tym samym podniesie komfort życia mieszkańców Kielcpowiedział Zbigniew Duda, dyrektor PGE Energia Ciepła Elektrociepłownia w Kielcach.

Sercem nowego układu kogeneracyjnego kieleckiej elektrociepłowni jest turbina gazowa, zainstalowana w obudowie kontenerowej wyprodukowanej w Polsce. Kolejnym, dostarczonym i zamontowanym, istotnym elementem powstającego bloku gazowego jest ważący 64 tony kocioł odzysknicowy. 

Aktualnie na placu budowy trwają prace związane z montażem komina oraz finalizowaniem prac fundamentowych. W najbliższych tygodniach generalny wykonawca, spółka Elemont S.A. rozpocznie prace związane z budową ciągów komunikacyjnych, montaży technologicznych oraz stacją przygotowania gazu. Prace na budowie przebiegają zgodnie z harmonogramem przewidującym zakończenia inwestycji w IV kwartale 2023 roku.

Budowa bloku gazowego w Kielcach to kolejna inwestycja  realizowana w ramach trwającej transformacji aktywów ciepłowniczych PGE Energia Ciepła, mającej na celu stopniowe zastępowanie dotychczasowych źródeł wytwórczych nowymi jednostkami nisko- i zeroemisyjnymi. Wiosną tego roku do eksploatacji przekazano kotłownię gazową o mocy 160 MWt, która już podczas najbliższego sezonu grzewczego dostarczy ciepło do Miejskiego Systemu Ciepłowniczego i ogrzeje ponad 100 tysięcy mieszkańców Kielc. Dzięki zastąpieniu węgla kamiennego niskoemisyjnym gazem ziemnym odnotowany zostanie spadek emisji CO2 o ok. 40%, SO2 o ok. 90%, NOx – ok. 20%, a pyłu o ok 85%.

Projekt pn. Program Inwestycyjny Elektrociepłowni Kielce – budowa nowego źródła wysokosprawnej kogeneracji uzyskał wsparcie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Energia Plus.

Obecnie, w ramach transformacji sektora ciepłowniczego, w Grupie PGE realizowanych jest dziewięć inwestycji w lokalizacjach: Siechnice, Rzeszów, Bydgoszcz, Kielce, Gorzów Wielkopolski, Gdynia, Lublin, Zgierz, Zawidawie, których celem jest całkowite odejście od wytwarzania ciepła z węgla i przejście na wytwarzanie niskoemisyjne w wysokosprawnej kogeneracji gazowej, kotłach gazowych oraz odnawialnych źródłach energii.

Równocześnie w największych lokalizacjach PGE Energia Ciepła - w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku, prowadzone są zaawansowane prace przygotowawcze w ramach planu transformacji aktywów.