Coroczny przegląd Bloku Gazowo-Parowego w Elektrociepłowni „Zielona Góra” zakończony

20.06.2023
fot

Elektrociepłownia „Zielona Góra”, należąca do PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, w dniach 14 maja – 3 czerwca przeprowadziła coroczny przegląd Bloku Gazowo-Parowego (BGP), wykonując wszystkie zaplanowane prace w czasie krótszym o 3 dni od zakładanego w harmonogramie.

 

Planowy postój Bloku Gazowo-Parowego miał odbyć się zgodnie z przyjętym harmonogramem w terminie 14 maja – 6 czerwca 2023 r. Dzięki zaangażowaniu zespołu Wydziału Utrzymania Majątku, Inżynierii Produkcji oraz Wydziałów Ruchu, szereg zaplanowanych prac wykonano przed czasem. Blok uruchomiono 3 czerwca w godzinach popołudniowych.

- Wykonaliśmy wszystkie zaplanowane prace. Dzięki optymalizacji pracy, zaangażowaniu naszych pracowników i ekip podwykonawców, dobremu planowaniu działań i nadzorowi udało się przeprowadzić przegląd bezpiecznie i zakończyć go przed czasem  – mówi Radosław Czapski, prezes zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra”.

Główne zadania przeglądu BGP to wykonanie badania boroskopowego turbiny gazowej i sprężarki, a także aktualizacja systemu sterowania Mark VIe turbiny gazowej oraz wykonanie przeglądu generatora turbiny gazowej wraz z pomiarami elektrycznymi. Ponadto na turbozespole parowym dokonano regulacji łożysk turbiny, inspekcji ostatnich stopni łopatek oraz przeglądu układu wzbudzenia generatora turbiny parowej wraz z pomiarami elektrycznymi. Przeprowadzono także remont kapitalny stacji zrzutowej wysokoprężnej i przeprowadzono rewizję wewnętrzną UDT wymienników ciepłowniczych. Na kotle odzysknicowym zmodernizowano izolację na stropie kotła, wymieniono zawory wtryskowe na kotle, a także wymieniono dwa komplety przekładników prądowo-napięciowych w przedpolu 220kV wyprowadzenia mocy z elektrociepłowni. Przeprowadzono również testy napięciowe oraz obciążeniowe przekładników.

Dzięki sprawnemu działaniu firm remontowych i służb ruchowych Elektrociepłowni Zielona Góra odbiorcy nie odczuli wpływu prac na funkcjonowanie sieci grzewczej.

Po pozytywnym 72 godzinnym ruchu próbnym Blok Gazowo-Parowy został przekazany do eksploatacji.