Certyfikat Czystego Ciepła od PGE Toruń dla budynków z ciepłem sieciowym

07.09.2023
zdj_wreczenie-certyfikatu-czytego-ciepla-zakladowi-gospodarki-mieszkaniowej-w-toruniu

Toruńskie budynki, w których zmieniono od 2022 roku ogrzewanie na ciepło sieciowe, otrzymają Certyfikat Czystego Ciepła od PGE Toruń. Administratorzy domów z przyznanym Certyfikatem zostaną nagrodzeni przez PGE Toruń usługą, która dodatkowo  poprawi efektywność energetyczną ich budynków. Pierwsze Certyfikaty zostały wręczone Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.

 

Certyfikat Czystego Ciepła wręczany jest w tym roku po raz pierwszy. PGE Toruń spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, przyznaje je właścicielom, administratorom wspólnot mieszkaniowych, zarządcom budynków przyłączonych do sieci ciepłowniczej, które dotychczas były ogrzewane z emisyjnych źródeł ciepła na przykład z wykorzystaniem paliw stałych w kotłowniach przydomowych, co szkodziło środowisku.

- Certyfikat Czystego Ciepła to dodatkowe poświadczenie dla mieszkańców budynków, że ich dom korzysta z ekologicznego i efektywnego systemu ciepłowniczego i nie ma dymiących kominów. Przyznanie Certyfikatu jest równoznaczne z przekazaniem nagrody w postaci realizowanej przez PGE Toruń usługi zwiększającej efektywność energetyczną tego domu. Może to być usługa optymalizująca zużycie ciepła poprzez wykonanie badania instalacji technicznej z wykorzystaniem kamery termowizyjnej lub przygotowanie analizy mocy wykorzystanej przez budynek. Wybór należy do naszego klienta - mówi Dariusz Kozak, wiceprezes zarządu PGE Toruń.

Coraz więcej właścicieli domów decyduje się na zmianę źródła ciepła, wybierając ciepło sieciowe, co świadczy o coraz wyższej świadomości społeczeństwa na temat wpływu rodzaju ogrzewania na stan powietrza. 6 września br. wręczono pierwsze trzy Certyfikaty Czystego Ciepła Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) w Toruniu, który zarządza całym mieszkaniowym zasobem Gminy Toruń.

- Od lat dbamy, aby nasze budynki były efektywne energetycznie. W poprzednim roku trzy budynki mieszkaniowe przy ulicach Jagiellończyka/Piastowska, Lindego i Mickiewicza  przyłączyliśmy do sieci ciepłowniczej. Wcześniej korzystały one z indywidualnych pieców jako źródła ciepła, teraz mają ciepło sieciowe. Ta zmiana jest z korzyścią i dla komfortu mieszkańców i dla środowiska – mówi Monika Mikulska, dyrektor ZGM w Toruniu.

Ciepło sieciowe w toruńskim systemie ciepłowniczym pochodzi z kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej i dwóch źródeł OZE, dzięki temu jest ekologiczne, a toruński system ciepłowniczy efektywny energetycznie. Budynek korzystający z takiego wydajnego systemu ogrzewania znacznie poprawia swoją efektywność energetyczną, a przy zmianie źródła ciepła na ciepło sieciowe, likwidowany jest dymiący komin. Dzięki temu poprawia się jakość środowiskowa budynku, który nie emituje już zanieczyszczeń i nie szkodzi środowisku.

Certyfikat Czystego Ciepła przyznawany jest przez PGE Toruń po zakończeniu roku kalendarzowego. Otrzymują go wszystkie budynki w danym roku, których właściciele zmienili dotychczasowe źródło ciepła na ciepło pochodzące z sieci ciepłowniczej.