Certyfikat Akredytacji dla Laboratorium w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Szczecinie

21.06.2022
2c08eea92051e1ee2fb8a068eaae4ba5

Polskie Centrum Akredytacji przyznało Wydziałowi Laboratorium PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego. Uzyskanie akredytacji poprzedza ocena ubiegającego się o nią  podmiotu według międzynarodowych norm i wytycznych, określających wymagania akredytacyjne.

Certyfikat ten jest potwierdzeniem spełniania wymagań normy PN – EN ISO/IEC 17025:2018-02. Zakres akredytacji obejmuje badania chemiczne paliw stałych i odpadów oraz badania właściwości fizycznych paliw stałych. Akredytacja jest przyznawana podmiotom, w których został wprowadzony odpowiedni system kontroli jakości.

- Przyznana akredytacja oznacza formalne uznanie, że podmiot – w tym przypadku laboratorium w Oddziale w Szczecinie, w pełni zasługuje na zaufanie, a jego praca przebiega zgodnie z systemem zarządzania. To także międzynarodowa uznawalność wyników, przewaga konkurencyjna i obiektywny dowód na to, że laboratorium działa zgodnie z najlepszymi praktykami -  mówi Barbara Sobolewska, kierownik Wydziału Laboratoriom w PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Szczecinie.

W skład PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie wchodzą Elektrociepłownia Szczecin i Pomorzany oraz system ciepłowniczy w Gryfinie. Elektrociepłownia Szczecin jest największym producentem „zielonej energii” w aglomeracji szczecińskiej.