Bydgoska elektrociepłownia wsparła potrzebujących w ramach programu „Dzielimy się ciepłem”

18.01.2021
e256ec760b0e498ef23edab7474bd065

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, z Grupy PGE, wsparła potrzebujących w ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem”. Beneficjenci otrzymali wsparcie finansowe na łączną kwotę 30 tysięcy złotych. Przekazane środki finansowe mają zostać przeznaczone na pokrycie rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową wyprodukowaną w bydgoskiej elektrociepłowni.

Wsparcie finansowe w ramach programu „Dzielimy się ciepłem” skierowane jest m.in. do ośrodków pomocy społecznej, MOPS, GOPS, organizacji pozarządowych i innych placówek, z których korzystają najubożsi odbiorcy ciepła. Polega ono na dopłacie do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Pomoc w 2020 r. miała szczególne znaczenie, ze względu na trudną kondycję finansową wielu podmiotów, związaną z wciąż trwającą pandemią. Bydgoska elektrociepłownia przekazała wsparcie w postaci czeków po 10 tysięcy złotych dla trzech beneficjentów: Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, Schroniska dla Zwierząt oraz Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

- Elektrociepłownia w Bydgoszczy dostarcza ciepło i energię elektryczną do bydgoszczan nieprzerwanie od ponad 90 lat. Jesteśmy związani z naszym miastem i jego mieszkańcami, dlatego wspieramy odbiorców wrażliwych społecznie. Chętnie angażujemy się w projekty związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, mając świadomość wysokiej skali potrzeb ze strony najbardziej potrzebującychpowiedział Sebastian Wasilewski, p.o. Dyrektora PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy.

Program PGE Energia Ciepłem „Dzielimy się ciepłem” realizowany jest również w innych lokalizacjach, w których spółka posiada swoje aktywa. Do akcji włączyły się elektrociepłownie Toruniu, Gdańsku, Wrocławiu, Siechnicach, Zielonej Górze, Krakowie, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Kielcach i Rzeszowie. Program z roku na rok nabiera coraz większego tempa, dzięki czemu PGE Energia Ciepła może nieść pomoc najbardziej potrzebującym.

wróć do Aktualności