Aktualności

  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła po 3 miesiącach 2024 r. wynik EBITDA na poziomie 225 mln zł (2023 r.: 314 mln zł).
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 137 mln zł (2023 r.: 215 mln zł).
  • W I kwartale 2024 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 760 GWh energii elektrycznej i 4 149 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 352 GWh energii elektrycznej i 3 657 TJ ciepła.
Czytaj więcej

Do końca kwietnia br., trwała II edycja programu edukacyjnego „OGRZEWANIE w pudełku”, przygotowanego przez PGE Energia Ciepła i PGE Toruń z Grupy PGE oraz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. W programie wzięło udział 1650 uczniów klas podstawowych i średnich z 41 szkół z całej Polski, czyli o ponad 500 uczniów więcej niż w pierwszej edycji.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, kontynuuje w gdyńskiej elektrociepłowni proces odchodzenia od węgla i przejścia na paliwo niskoemisyjne, czyli gaz. W miejscu najstarszego budynku produkcyjnego elektrociepłowni, w którym pracowały kotły mazutowe z lat siedemdziesiątych, wybudowana została nowoczesna Kotłownia Rezerwowo-Szczytowa nr 2 z trzema kotłami wodnymi – olejowo-gazowymi, o mocy 30 MW każdy.

Czytaj więcej