EC Zielona Góra

 

Dane dla Elektrociepłowni Zielona Góra na koniec 2018 r.:

  • Moc elektryczna zainstalowana - 198 MWe
  • Moc cieplna zainstalowana - 302 MWt
  • Produkcja energii elektrycznej (brutto) - 1,371 TWh
  • Produkcja energii elektrycznej (netto) - 1,335 TWh
  • Produkcja ciepła (brutto) - 1,561 PJ
  • Produkcja ciepła (netto) - 1,499 PJ
  • Sprawność wytwarzania - EE brutto: 62,68%

Emisja CO2

  • Emisyjność produkcji EE - 0,35 [t CO2/MWh]
  • Emisja CO2 - 0,6 mln t