eczg_widok-ogolny-4.jpg

Dane dla Elektrociepłowni Zielona Góra na koniec 2019 r.:

  • Moc elektryczna zainstalowana - 198 MWe
  • Moc cieplna zainstalowana - 303 MWt
  • Produkcja energii elektrycznej (brutto) - 1,342 TWh
  • Produkcja energii elektrycznej (netto) - 1,464 PJ
  • Produkcja ciepła (brutto) - 1,464 PJ
  • Produkcja ciepła (netto) - 1,444 PJ
  • Sprawność wytwarzania: 62,14 %

Emisja CO2

  • Emisyjność produkcji EE - 0,35 [t CO2/MWh]
  • Emisja CO2 - 0,6 mln t