ITPOE  (Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii) w Rzeszowie, produkuje ekologiczne ciepło i energię elektryczną dla miasta i okolic.

Instalacja działająca na terenie Elektrociepłowni w Rzeszowie, należącej do PGE Energia Ciepła S.A., jest ważną częścią systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Rzeszowie, a nowoczesna technologia wykorzystana przy budowie urządzeń doskonale wpisuje się w innowacyjny charakter miasta. ITPOE jest również jedyną instalacją termicznie przetwarzającą odpady komunalne w województwie podkarpackim.

Od lat zadaniem elektrociepłowni jest zapewnianie nieprzerwanych i bezpiecznych dostaw ciepła i energii elektrycznej dla Rzeszowa i okolic, produkowanych wcześniej jedynie w oparciu o gaz i węgiel. Obecnie, dzięki ITPOE, ciepło i energia są produkowane również w ekologiczny i przyjazny dla środowiska sposób, czyli z wykorzystaniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości po sortowaniu odpadów z selektywnej zbiórki.

Sprawdzona i bezpieczna technologia dla Rzeszowa

Instalacja ITPOE powstała z wykorzystaniem bezpiecznej i powszechnie stosowanej w Europie technologii, obecnej już w takich aglomeracjach miejskich, jak Wiedeń, Sztokholm, czy Paryż. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych filtrów, ITPOE spełnia najostrzejsze unijne wymagania w zakresie norm ochrony środowiska. W realny sposób wpływa to na poprawę jakości powietrza w regionie. W przypadku spalarni odpadów obowiązują wymagania znacznie bardziej restrykcyjne niż dla innych obiektów wytwarzających energię. Rozwiązania zastosowane w ITPOE z nawiązką te normy spełniają.

Impulsem dla realizacji tej inwestycji była dla Grupy Kapitałowej PGE zmiana przepisów w zakresie gospodarki odpadami, która umożliwiła firmom energetycznym odzyskiwanie energii zawartej w odpadach komunalnych. Dzięki inwestycji, wyprodukowane w ITPOE ciepło zasila miejską sieć, natomiast energia elektryczna jest wprowadzana do systemu elektroenergetycznego. Instalacja, jako jedno ze źródeł wytwórczych rzeszowskiej elektrociepłowni, produkuje ekologiczne ciepło i energię elektryczną dla miasta i okolic.

Dzięki budowie ITPOE oraz przez wiele lat realizowanemu programowi modernizacji Elektrociepłowni Rzeszów, mieszkańcy miasta mogą liczyć na długoletnie bezpieczeństwo dostaw ciepła wytwarzanego w wysokosprawnej kogeneracji, czyli procesie, w którym powstają dwa „produkty”: prąd i ciepło. Zwiększające się możliwości wytwarzania ekologicznego ciepła doskonale wpisują się w „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rzeszowa”. Ciepło płynące z miejskiej sieci ciepłowniczej określono w nim jako najefektywniejsze pod względem ekologicznym.  

ITPOE

ITPOE w Rzeszowie w chwili obecnej osiąga założone wartości, czyli przetwarza około 100.000 ton odpadów komunalnych rocznie.

Pod koniec 2019 roku został zawarty List Intencyjny pomiędzy Województwem Podkarpackim, PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. oraz PGE Energia Ciepła S.A., który jest wyrażeniem woli podjęcia wspólnych działań na rzecz realizacji budowy II linii technologicznej w ITPOE w Rzeszowie. Planowany projekt zwiększy wydajność instalacji ze 100 000 do 180 000 ton rocznie.