14 października już po raz trzeci odbyły się warsztaty dla wykonawców PGE Energia Ciepła. Potencjalni wykonawcy inwestycji spółki mogli zapoznać się z planami inwestycyjnymi oraz modernizacyjnymi, a także z zasadami prawidłowego przygotowania postępowań przetargowych.

Warsztaty obejrzało prawie 700 osób z kilkudziesięciu firm.​

  1. Wstęp
  2. Planowane inwestycje i modernizacje w latach 2022-2023
  3.  Nowe jednostki kogeneracyjne w PGE Energia Ciepła
  4.  Proces zakupowy
  5.  Regulacje prawne
  6.  Compliance i BHP
pgeenergiaciepla_site