Maciej Jankiewicz

Maciej Jankiewicz

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz studia podyplomowe w języku angielskim „Projekty deweloperskie i inwestycyjne”. W 2019 ukończył studia Doctor of Business Administration. 

Rada Nadzorcza spółki PGE Energia Ciepła S.A. z dniem 8 czerwca 2020 roku powołała w skład Zarządu Pana Macieja Jankiewicza i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Maciej Jankiewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz studia podyplomowe w języku angielskim „Projekty deweloperskie i inwestycyjne”. W 2019 ukończył studia Doctor of Business Administration. Maciej Jankiewicz posiada wiedzę z zakresu zarządzania, w tym prawa i ekonomii, zarówno praktyczną jak i teoretyczną, czego potwierdzeniem jest m.in. uprawnienie do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz uzyskane licencje Ministerstwa Infrastruktury w zakresie zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W latach 2016 - 2018 pełnił funkcję prezesa zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Od 2018 r. zasiadał w zarządzie ORLEN Asfalt. W ciągu ostatnich dwóch lat pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu ZEW Kogeneracja.