Maciej Jankiewicz

Maciej Jankiewicz

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz studia podyplomowe „Projekty deweloperskie i inwestycyjne”. W 2019 ukończył studia Doctor of Business Administration. 

27 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza spółki PGE Energia Ciepła S.A., z dniem 1 maja 2023 roku, powołała Pana Macieja Jankiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu PGE Energia Ciepła S.A.

Maciej Jankiewicz posiada wiedzę z zakresu zarządzania, w tym prawa i ekonomii, czego potwierdzeniem jest m.in. uprawnienie do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz uzyskane licencje Ministerstwa Infrastruktury w zakresie zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W latach 2016 - 2018 pełnił funkcję prezesa zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Od 2018 r. zasiadał w zarządzie ORLEN Asfalt. Od 2020 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PGE Energia Ciepła S.A.