Odcinek 3: Czy spalanie odpadów może być ekologiczne?

W nowym, trzecim odcinku podcastów z serii „Ciepło bez tajemnic”, eksperci z PGE Energia Ciepła z Grupy PGE poruszają temat niskiej emisji, omawiając również kwestię funkcjonowania Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii. Partnerem cyklu jest PGE Energia Ciepła.

W poprzednim materiale PGE Energia Ciepła wyjaśniała, dlaczego walka z niską emisją jest ważna. Poruszone zostały także kwestie niskoemisyjnych rozwiązań technologicznych, które stosowane są w elektrociepłowniach, w tym również niskoemisyjnych kotłów.

- Kotły są niskoemisyjne, ponieważ proces spalania przebiega w optymalnych warunkach, które pozwalają na efektywne wykorzystanie paliwa. Przetworzenie go w takim procesie daje możliwość uzyskania jak największej ilości energii – mówi Paweł Majewski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie. – Dodatkowo instalacje są najwyższej klasy. To urządzenia technicznie bardziej zaawansowane niż kotły o małej mocy. Elektrociepłownie posiadają również instalacje oczyszczania spalin – dodaje.

Dzięki zastosowanym instalacjom,  elektrociepłownie mogą spełniać restrykcyjne krajowe i europejskie normy środowiskowe. – Warto wspomnieć również, że w elektrociepłowniach poza węglem spalana jest biomasa, gaz ziemny, a także wykorzystujemy energetycznie odpady komunalne, z których odzyskujemy ciepło i energię elektryczną. Odpady, które przetwarzamy, nie nadają się do poddania procesowi recyklingu – mówi Paweł Majewski.

Spalanie odpadów a produkcja energii

Spalanie odpadów na wysypiskach czy w domowych kotłach i piecach jest nielegalne i bardzo szkodliwe. Niestety nadal w Polsce jest to dosyć powszechna praktyka.

Zupełnie inna sytuacja jest, kiedy są one poddawane procesowi spalania w instalacjach ku temu przeznaczonych. Zastosowana technologia oczyszczania spalin powoduje, że proces ten nie ma takiego wpływu na środowisko . Jest jednak kilka warunków, które trzeba spełnić, aby taka sytuacja mogła mieć miejsce.

- Po pierwsze należy podzielić strumień odpadów na dwie części – pierwszą obejmującą odpady, które można ponownie wykorzystać i którą należy przekazać do recyklingu oraz drugą, obejmującą pozostałe odpady, które można przetworzyć termicznie i odzyskać zawartą w nich energię – podkreśla Karol Stós, główny specjalista ds. rozwoju, kierownik projektów w PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie. – Po drugie, należy dokonać przetworzenia strumienia tych odpadów, które nie nadają się do recyklingu, na energię i wytworzyć ciepło użytkowe oraz energię elektryczną w procesie kogeneracji. Ciepło w takim przypadku należy przekazać do systemu ciepłowniczego, a energię elektryczną do systemu elektroenergetycznego. Z kolej trzecim warunkiem jest konieczność poddania powstałych  w takim procesie spalin, bardzo dokładnemu procesowi oczyszczenia, tak, aby pozbyć się z ich składu szkodliwych substancji, zanim opuszczą komin. Natomiast czwartym i ostatnim warunkiem do proekologicznego spalania odpadów jest to, żeby w trakcie pracy takiej spalarni została bezpiecznie zutylizowana powstała niewielka ilość stałych odpadów szkodliwych. Dopiero w takim wieloetapowym procesie spalania odpadów możemy powiedzieć, że jest on proekologiczny – tłumaczy ekspert PGE Energia Ciepła.

Oczywiście cały proces spalania odpadów podlega ścisłej kontroli i jest monitorowany 24 godziny na dobę. Technologia spalania odpadów i oczyszczania spalin pozwala prawie w zupełności wyeliminować szkodliwe substancje, a ich zawartość jest wtedy śladowa. – Spalarnie nie emitują na zewnątrz uciążliwych zapachów poprzez zastosowanie  wysoko wyspecjalizowanych rozwiązań, a pozostałości po spaleniu odpadów, jak np. żużle, można wykorzystać dalej jako materiał m.in. do robót ziemnych czy drogowych – zaznacza Paweł Majewski, dyrektor Oddziału PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie.

Warto podkreślić, że nowoczesne rozwiązania techniczne zastosowane w tych instalacjach gwarantują absolutne bezpieczeństwo zarówno mieszkańcom okolicznych gmin, jak i środowisku naturalnemu – dodaje Paweł Majewski. System termicznego przetwarzania odpadów z powodzeniem sprawdza się w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie działa blisko 500 instalacji podobnych do tych, które mamy w Polsce.