Odcinek 2: Każdy może zadbać o czyste powietrze

Dlaczego niska emisja jest zła, a źródła niskoemisyjne są pożądane? Czy niska emisja jest tym samym co smog? Czy spalanie odpadów może być ekologiczne? Co sprawia, że w elektrociepłowni kotły są niskoemisyjne? M.in. na takie pytania odpowiedzą eksperci w drugim odcinku podcastu „Ciepło bez tajemnic”.

Choć ich nie widzimy, są wszędzie. Atakują podstępnie i z zaskoczenia. Skórę, oczy, a wraz z powietrzem, którym oddychamy, dostają się do naszego organizmu. Pyły, dioksyny, tlenki siarki, tlenki azotu… Skąd się biorą? Ich głównym źródłem są nieefektywne i niewłaściwie eksploatowane paleniska i piece, w których spalane są węgiel, miał, niskiej jakości drewno, plastik, a nawet śmieci.

Źródłem tzw. niskiej emisji – głównej przyczyny smogu - są najczęściej lokalne, nieefektywne energetycznie paleniska i piece opalane paliwem niskiej jakości. Emitują one zanieczyszczenia do powietrza na wysokości do 40 metrów, stąd nazwa niska emisja. Szacuje się, że tego typu źródła odpowiadają za około 80 proc. niskiej emisji w Polsce – przypomina Karol Stós, główny specjalista ds. rozwoju, kierownik projektów w PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie. Niska emisja jest zjawiskiem niekorzystnym, a my jako PGE Energia Ciepła staramy się z nią walczyć - dodaje.

Emisja szkodliwych substancji do powietrza jest mniejsza, jeśli ciepło i energia elektryczna wytwarzane są w niskoemisyjnych źródłach.

W nowoczesnych elektrociepłowniach procesy spalania są pod ścisłą kontrolą, a poszczególne instalacje wyposażone są w bardzo sprawne instalacje służące do oczyszczania spalin z pyłów, tlenków azotu czy tlenków siarki – zaznacza Karol Stós.

W niskoemisyjnym źródłach wykorzystywana jest technologia wysokosprawnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym nazywanym kogeneracją.

Czy indywidualnie da się walczyć z niską emisją?

Oczywiście tak. Wystarczy stare nieefektywne piece zastąpić nowoczesnymi niskoemisyjnymi kotłami opalanymi np. gazem ziemnym wysokometanowym lub też poszukać innych możliwości wykorzystania źródeł odnawialnych. – A najlepiej jest skorzystać, jeżeli jest tylko taka możliwość, z energii elektrycznej i ciepła sieciowego produkowanego w elektrociepłowniach– twierdzi Karol Stós.

I nie można zapomnieć, że PGE Energia Ciepła inwestuje w modernizację swoich elektrociepłowni. Kolejne nakłady w najbliższych latach zostaną przeznaczone na proekologiczne inwestycje. Tak, by w 2050 roku cała Grupa PGE doszła do neutralności emisyjnej.

Walczymy z niską emisją, ponieważ przed zanieczyszczonym powietrzem nie ma gdzie uciec. I to jest aktualnie jeden z poważniejszych problemów cywilizacyjnych w naszym kraju. A niestety wiedza o tym zjawisku jest wciąż niewielka - mówi Paweł Majewski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie. Zmiana jest potrzebna, aby przyszłe pokolenia miały dobre warunki do życia.