Agnieszka Filarska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Robert Stacherczak - Sekretarz Rady Nadzorczej

Tomasz Karbowiak - Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Kowalik - Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Wojciechowicz - Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Polak - Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Derlatka–Miodowska - Członek Rady Nadzorczej