Agnieszka Filarska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Tomasz Karbowiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Magdalena Chrzanowska – Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Polak – Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Derlatka-Miodowska – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Przednowek – Członek Rady Nadzorczej