Wizyta przedstawicieli Ambasady Danii, DBDH i IGCP w PGE Toruń

12.06.2018
74ccde00aaeabea7c3cfb5429997ed3a

12 czerwca 2018 r. w PGE Toruń odbyła się wizyta przedstawicieli Ambasady Danii, Danish Board of District Heating (DBDH), Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (IGCP) oraz przedstawicieli polskich firm ciepłowniczych z województwa kujawsko-pomorskiego i duńskich firm związanych z ciepłownictwem.

 

Wizyta studyjna w Toruniu jest częścią kilkuletniego projektu prowadzonego przez polską i duńską izbę ciepłowniczą pod patronatem Ambasady Królestwa Danii. Już od ponad 8 lat  Polska Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie (IGCP) oraz duńska Danish Board of District Heating (DBDH) pod patronatem Ambasady Duńskiej współpracują ze sobą w zakresie wymiany doświadczeń w ciepłownictwie. Wizyty odbywają się zarówno w polskich spółkach ciepłowniczych jak i na zaproszenie DBDH w Danii. W ramach tego projektu następuje wymiana doświadczeń między Izbami i spółkami ciepłowniczymi, które prezentują swoje plany, zasoby, potencjał oraz działania prośrodowiskowe wpływające na redukcję zanieczyszczeń powietrza.

 

Podczas wizyty w Toruniu przedstawiono gościom kluczowe cele Strategii Ciepłownictwa GK PGE oraz potencjał, rynek ciepła i planowane kierunki rozwoju sieci ciepłowniczej PGE Toruń. DBDH przedstawił kierunki zmian i transformacji w duńskim ciepłownictwie, a zaproszone firmy ciepłownicze z województwa kujawsko-pomorskiego oraz duńskie firmy związane z ciepłownictwem przedstawiły profil swojej działalności

 

Goście z Danii i regionalnych firm ciepłowniczych byli pod wrażaniem planów PGE EC zawartych w prezentowanej podczas spotkania Strategii Ciepłownictwa, jak również podczas wizyty w terenie – nowej instalacji PGE Toruń. Duńscy goście podkreślali duże zaangażowanie polskich ciepłowników w działanie na rzecz poprawy efektywności energetycznej procesów wytwarzania ciepła, jego przesyłu  i dystrybucji dla potrzeb odbiorców oraz działań proekologicznych.