Wieści z budowy nowych mocy szczytowych w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdańsku. Wideorelacja z montażu transformatora.

06.07.2021
d54733654c99d131c48682e5da3ac1cd

W Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdańsku trwa budowa kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy 130 MW, w której po raz pierwszy w Polsce zostaną wykorzystane kotły elektrodowe. W ostatnich tygodniach zamontowano transformator blokowy TB3, z którego zasilany będzie jeden z wymienionych kotłów.

Budowa kotłowni rezerwowo-szczytowej w EC Gdańsk prowadzona jest w trzech obszarach. Podstawową część stanowi budynek kotłowni wraz z czterema kotłami. Dwa z kotłów zasilane będą paliwem olejowym, stąd konieczność wybudowania zbiornika na olej lekki. Zbiornik ten ma pojemność 1700 m3, obecnie trwają prace wykończeniowe. Kolejne dwa kotły to kotły elektrodowe zasilane energią elektryczną wyprodukowaną w elektrociepłowni. Technologia ta wymaga wymiany dwóch transformatorów blokowych na trójuzwojeniowe, z których, poprzez rozdzielnię 15 kV, zasilane będą poszczególne kotły elektrodowe.

Montaż transformatora – film: Montaż transformatora >>>

Budowa nowych mocy szczytowych to ważna inwestycja dla mieszkańców Gdańska. Przede wszystkim wzmacnia ona bezpieczeństwo energetyczne miasta, a zastosowanie kotłów elektrodowych jako zeroemisyjnego źródła energii pozytywnie wpłynie na jakość powietrza. To pierwsze w Polsce zastosowanie tej innowacyjnej technologii – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła – Gdańska inwestycja to przyszłość ciepłownictwa. Wpisuje się ona w strategię Grupy PGE, zgodnie z którą do 2030 roku planowane jest korzystanie w 70 procentach ze źródeł zero- i niskoemisyjnych w produkcji ciepła – dodaje Elżbieta Kowalewska.

Nowe kotły będą zasilane energią elektryczną z istniejących generatorów, które dzisiaj w Elektrociepłowni w Gdańsku produkują energię elektryczną na potrzeby krajowego systemu energetycznego. Zastosowana technologia umożliwi także automatyczną pracę nowej kotłowni rezerwowo-szczytowej, reagującej na zmienne zapotrzebowanie na energię cieplną w zakresie mocy od 2,5 do 130 MWt. Innowacyjna technologia umożliwi szybkie rozpoczęcie pracy kotłowni w zaledwie kilka minut przy maksymalnej sprawności wykorzystania energii.

Wartość inwestycji to ponad 80 mln zł. Kotłownia składać się będzie m.in. z dwóch kotłów olejowo-gazowych o mocy 30 MWt każdy oraz dwóch kotłów elektrodowych o mocy 35 MWt każdy. Zgodnie z harmonogramem inwestycja będzie gotowa do eksploatacji przed rozpoczęciem nowego sezonu grzewczego 2021/2022.

Budowa nowych źródeł szczytowych odbywa się zgodnie z harmonogramem.  Już w przyszłym sezonie grzewczym do mieszkańców Gdańska i Sopotu popłynie ciepło wyprodukowane w nowej kotłowni.

Transport i montaż kotłów olejowych - film:  Transport i montaż kotłów olejowych >>>

Montaż kotłów elektrodowych - film: Montaż kotłów elektrodowych >>>

Montaż komina – film: Montaż komina >>>