W sąsiedztwie Elektrowni Bełchatów powstanie nowoczesna instalacja ITPOE

03.02.2021
b7cc73ffc328fb22c78b01de9087c051

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE realizuje projekt budowy Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Bełchatowie. Inwestycja ta jest elementem transformacji energetycznej kompleksu górniczo – energetycznego Bełchatów. Według wstępnego harmonogramu realizacja projektu zakończy się w 2024 r.

Realizowana instalacja będzie produkować energię elektryczną i ciepło dla mieszkańców Bełchatowa, korzystających z ciepła systemowego, spełniając przy tym rygorystyczne europejskie wymagania środowiskowe. W ramach Grupy PGE, w 2018 r. powstała podobna instalacja - ITPOE w Rzeszowie, która dostarcza ciepło i energię elektryczną dla mieszkańców Rzeszowa.

- Dzięki korzystnej lokalizacji – obok Elektrowni Bełchatów - ITPOE będzie doskonałym uzupełnieniem funkcjonującego w regionie systemu gospodarki odpadami. Do Instalacji będą trafiały odpady komunalne, wstępnie przesortowane w miejscu ich powstawania, czyli tzw. frakcja resztkowa. Jej działanie wpisuje się także w gospodarkę obiegu zamkniętego. Odzyskiwanie energii elektryczneji cieplnej z odpadów spowoduje, że instalacja ITPOE będzie ściśle związana z otoczeniem wpływając na jego ekosystem – podkreśla Przemysław Kołodziejak, p.o. prezesa PGE Energia Ciepła. Zwraca uwagę, że technologia, w której zostanie zbudowana instalacja jest sprawdzona na świecie, bezpieczna dla środowiska i nowoczesna. - Podobne instalacje, jak ta planowana na terenie Elektrowni Bełchatów, funkcjonują już od kilku lat w Polsce (w Bydgoszczy, Białymstoku, Krakowie, Koninie, Poznaniu, Szczecinie i Rzeszowie), a także od wielu lat w obrębie największych europejskich aglomeracji, m.in. w Paryżu, Londynie, Wiedniu i Sztokholmie. Należy podkreślić, że dzięki rygorystycznym wymaganiom środowiskowym, instalacja będzie w pełni bezpieczna dla mieszkańców i środowiska – dodaje Przemysław Kołodziejak.

Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Bełchatowie powstanie w sąsiedztwie bełchatowskiej elektrowni. Jej zadaniem będzie odzysk energii z przetwarzanych odpadów komunalnych. Wyprodukowana w ten sposób energia elektryczna trafi do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i przyczyni się do zwiększenia ilość produkowanej energii z Odnawialnych Źródeł Energii, natomiast  ciepło trafi do domów  i mieszkań przyłączonych do sieci ciepłowniczej Bełchatowa.

Instalacja będzie spełniać bardzo surowe europejskie wymogi środowiskowe (BAT). Wyposażona zostanie m.in. w system monitoringu procesu technologicznego oraz emisji zanieczyszczeń, których wyniki będą na bieżąco dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Będzie także posiadać automatyczny system zabezpieczeń, monitorujący nawet najmniejsze przekroczenie przyjętych norm emisji. Projekt ten jest częścią realizowanego przez Grupę PGE Programu Sprawiedliwej Transformacji Kompleksu Bełchatowskiego.

W ITPOE zostanie zastosowana technologia oparta na dwóch kotłach z rusztami skośnymi, schodkowymi, wyposażonym w turbinę parową i generator elektryczny, a także dedykowaną instalację oczyszczania spalin. Takie rozwiązania są sprawdzone i działają  w wielu miejscach na świecie, a co najważniejsze są bezpieczne dla środowiska. Podobna instalacja ITPOE funkcjonuje już od 2018 roku w PGE Energia Ciepła w Rzeszowie. Co istotne, instalacja nie będzie emitować uciążliwych zapachów –  gdyż rozwiązanie, które zostanie zastosowane  (podciśnienie w hali rozładunkowej), uniemożliwi ich wydostawanie się na zewnątrz. ITPOE nie będzie przetwarzać  odpadów niebezpiecznych. Warto również wspomnieć, że dzięki budowie nowoczesnej instalacji spełniającej najsurowsze normy środowiskowe nie będzie potrzeby tworzenia nowych składowisk odpadów. Ograniczenie składowania odpadów oraz budowa instalacji, spełniającej rygorystyczne normy emisyjne, z całą pewnością przełoży się na poprawę warunków środowiskowych w regionie oraz unowocześni lokalny system gospodarowania odpadami. Instalacja w trakcie eksploatacji do minimum ogranicza emisję tlenków siarki, azotu oraz pyłów co wpłynie na poprawę powietrza w regionie.

Zakończenie przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy Inwestycji planowane jest na początek 2022 r. Natomiast zakończenie budowy i uruchomienie instalacji planowane jest na rok 2024. Instalacja będzie rocznie przetwarzać 180 000 ton odpadów komunalnych. Nominalna moc elektryczna brutto wynosić będzie minimum 23 MWe (przy produkcji wyłącznie energii elektrycznej) i minimum 17 MWe (przy produkcji energii elektrycznej i ciepła) oraz ok. 40 MWt.

Instalacja będzie budowana w oparciu o najlepsze dostępne technologie na rynku, które zagwarantują utrzymanie najwyższych parametrów środowiskowych. Co bardzo istotne przyczyni się również do powstania nowych miejsc pracy.

Budowa ITPOE na terenie Kompleksu Bełchatów wpisuje się w działania Grupy PGE związane z jego transformacją energetyczną. Powołane w Grupie zespoły ds. transformacji analizują obecnie potencjalne projekty rozwojowe,  wraz z możliwymi źródłami ich finansowania, które zakładają utrzymanie kluczowej roli Kompleksu na energetycznej mapie Polski po wyczerpaniu złoża węgla brunatnego z bełchatowskiej kopalni. Docelowo na terenie kompleksu przeprowadzonych zostanie szereg inwestycji, w których na ogromną skalę wykorzystany zostanie potencjał odnawialnych źródeł energii. Oprócz ITPOE powstaną tu m.in. farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, które stworzą nowe miejsca pracy w sektorze energetyki niskoemisyjnej. W dalszej perspektywie, obecnie eksploatowane wyrobiska kopalni zostaną zalane wodą. W efekcie powstaną najgłębsze w Polsce jeziora o łącznej powierzchni 3890 ha, wokół których wybudowana zostanie infrastruktura turystyczna, która także wygeneruje miejsca pracy dla mieszkańców regionu

wróć do Aktualności