W Oddziale Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków podsumowaliśmy kalendarzową zimę

20.04.2021
d2a0bf59a1f7c7ea42d209b06aa0ada9

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków podsumowała zakończoną 21 marca kalendarzową zimę. Była ona zdecydowanie chłodniejsza niż ubiegłoroczna. Najniższą temperaturę: -17,7°C odnotowano 18 stycznia br. Różnica w porównaniu do najmroźniejszego dnia sprzed roku  (-4,9°C) wyniosła 12,8°C.

Poniżej kilka danych związanych z tegoroczną zimą, w porównaniu do zimy 2019/2020.

 

- Zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne i ciepło mieszkańcom i instytucjom Lublina w każdych warunkach pogodowych  - mówi Paweł Okapa, Dyrektor PGE Energia Ciepła S.A.  Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków. Do końca 2023 r. jesteśmy zobligowani wycofać z eksploatacji kotły węglowe. Myśląc o przyszłości, planujemy inwestycję w nowe moce szczytowe:  kotły wodne zasilane gazem lub, w przypadku awarii, lekkim olejem opałowym - dodaje Paweł Okapa.

Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków pokrywa ok. dwie trzecie potrzeb cieplnych miejskiej sieci ciepłowniczej Lublina. Jest także gwarantem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla Lublina, gdyż jej moc elektryczna w pełni pokrywa maksymalne zapotrzebowanie całego miasta.  Oddział dysponuje obecnie osiągalną mocą elektryczną w wysokości 231MWe oraz osiągalną mocą cieplną 627MWt. Urządzeniami wytwórczymi są blok gazowo-parowy opalany gazem ziemnym, wytwarzający w kogeneracji ogromną większość, bo aż 90 proc. ciepła dostarczanego przez elektrociepłownię do sieci oraz 4 rezerwowe węglowe kotły wodne, wykorzystywane w okresie dużych mrozów.

Zapotrzebowanie na ciepło w systemie ciepłowniczym zależy przede wszystkim od pogody, dlatego tak ważne jest wykorzystywanie prognoz z wyprzedzeniem co najmniej kilku dni i tworzenie planów pracy jednostek wytwórczych oraz ich bieżąca aktualizacja.

Na podstawie prognozowanych zmian temperatury przygotowywana jest kilkudniowa prognoza zapotrzebowania na moc. Te plany są podstawą do optymalizacji procesu produkcji tak, aby - mając do dyspozycji określone urządzenia - wytworzyć potrzebną ilość ciepła, pamiętając jednocześnie o ekonomice, maksymalizacji produkcji w kogeneracji i o obowiązujących normach środowiskowych.