Tytuł „Modernizacja Roku” dla gorzowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła

01.04.2021
3d9b72739c6d27e828d9a91c4ffa00ca

Gorzowski Oddział PGE Energia Ciepła z Grupy PGE wygrał ogólnopolski konkurs „Modernizacja Roku 2020” organizowany przez branżowe wydawnictwo „Nowa Energia”. Tytuł został przyznany za modernizację bloku gazowo-parowego i przystosowanie go do wymagań Rynku Mocy. 

Plany wycofania aktywów węglowych oraz transformacja energetyczna mająca na celu redukcję emisji CO2 spowodowała konieczność znalezienia sposobu, który zabezpieczy stabilność systemu energetycznego w Polsce. Jedną z metod na zapewnienie w przyszłości nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej było utworzenie Rynku Mocy. To rozwiązanie wspiera budowę nowych oraz modernizację już istniejących jednostek wytwórczych. Według założeń, mają one pozostać w gotowości do pracy, kiedy zacznie brakować energii w systemie.

Utworzenie tego mechanizmu stworzyło okazję inwestycyjną do modernizacji pierwszego w Polsce bloku gazowo-parowego, który znajduje się w gorzowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła. Dzięki umowie mocowej podpisanej w listopadzie 2018 roku zmodernizowano turbinę gazową GT8C, turbinę parową TC 32 oraz układy pomiarowe, aby spełniały wymagania stawiane jednostkom Rynku Mocy.

Zrealizowana inwestycja nie przeszła bez echa w środowisku branżowym energetyków. Docenili ją członkowie kapituły konkursu „Modernizacja Roku 2020” organizowanego przez wydawnictwo „Nowa Energia”. Gorzowskie zgłoszenie zajęło pierwsze miejsce.

- To dla nas ogromne wyróżnienie oraz inspiracja do dalszych działań. Choć modernizacja okazała się dużym sukcesem, to po drodze nie brakowało trudnych chwil. Realizacji nie ułatwiała również praca w trakcie epidemii COVID-19. Cieszę się jednak, że odpowiedzialny za przeprowadzenie modernizacji sztab profesjonalistów doprowadził projekt do końca z lepszym efektem od zamierzonego - powiedział Wojciech Dobrak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim.

Świadczenie usługi mocowej potrwa do końca 2027 roku. To rozwiązanie pozwoli efektywnie wykorzystać majątek wytwórczy gorzowskiej elektrociepłowni oraz da drugie życie pierwszemu w Polsce blokowi gazowo-parowemu, który działa od 1999 roku. Szacuje się, że blok będzie wykorzystywany do 2042 roku.

 - Ta inwestycja jest wzorem jak przeprowadzić transformację. Dzięki niej gorzowska elektrociepłownia już praktycznie w całości przeszła z węgla na gaz. Dlatego jednomyślnie podjęliśmy decyzję, że nagroda należy się przeprowadzonej modernizacji w Gorzowie Wielkopolskim. Gratuluję PGE Energia Ciepła - powiedział podczas ogłaszania wyników prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski, przewodniczący kapituły.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas VII Konferencji Technicznej "Utrzymanie Ruchu - diagnostyka, remonty, modernizacje.” W skład kapituły weszli: dr inż. Stanisław Tokarski z Centrum Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej – Przewodniczący, prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski z Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych na Politechnice Warszawskiej oraz Waldemar Szulc, Dyrektor Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie.