Rzeszowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła wzięła udział w V ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej bezpieczeństwu energetycznemu

20.10.2020
928882858aa8e03cec15562815596808

PGE Energia Ciepła uczestniczyła w V Konferencji Naukowej pn. „Bezpieczeństwo energetyczne” zorganizowanej przez Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Zakład Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym "Eurointegracja". PGE Polska Grupa Energetyczna była partnerem głównym tegorocznej edycji konferencji.

Podczas konferencji, która odbyła się na Politechnice Rzeszowskiej, PGE Energia Ciepła zaprezentowała działania w ramach programu Energetyczna Kariera, adresowanego do młodzieży kształcącej się w uczelniach i szkołach o profilu technicznym. Szczególne znaczenie dla przygotowania nowoczesnych kadr dla polskiej energetyki, ma kształcenie techniczne i zawodowe. Program zachęca do podejmowania pracy w ciepłownictwie, jako atrakcyjnej i przyszłościowej branży, która się rozwija. Energetyczna Kariera umożliwia uczniom i studentom zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych, zaznajomienie się z konkretnymi stanowiskami pracy, oraz poznanie procesów technologicznych produkcji ciepła i energii elektrycznej.

- Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest wsparcie dla środowiska naukowego ze strony przedstawicieli pracodawców i dlatego we współpracy z Politechniką Rzeszowską przygotowujemy do pracy przyszłych energetyków, specjalistów systemów energetyki odnawialnej, ekspertów w branży energetycznej. Cieszy nas efektywna współpraca  w ramach tego projektu i mamy nadzieję, że coraz większe grono studentów zainteresowane będzie podejmowaniem praktyk i pracy w rzeszowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła – powiedział Paweł Majewski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie.

Celem interaktywnego stoiska rzeszowskiej elektrociepłowni, było zobrazowanie transformacji branży energetycznej. Stosowanie nowoczesnych technologii, innowacyjnych rozwiązań, niskoemisyjnych źródeł wytwarzania zapewnia niezawodność produkcji ciepła i ciepłej wody dla mieszkańców Rzeszowa, a jednocześnie jest przyjazne dla środowiska naturalnego.

W tegorocznej edycji Konferencji podczas dyskusji plenarnych podjęte zostały tematy z zakresu zastosowań wodoru w sektorze energii, bezpieczeństwa energetycznego wobec transformacji tego sektora oraz występujących w nim zagrożeń, morskiej energetyki wiatrowej oraz innowacji w sektorze energii, w tym wykorzystania sztucznej inteligencji. Podczas paneli tematycznych były poruszane tematy dotyczące strategicznych surowców energetycznych, elektromobilności, geopolityki dostaw gazu ziemnego, wodoru jako paliwa przyszłości, przemysłu 4.0 w sektorze energii, bezpieczeństwa energetycznego, odnawialnych źródeł energii czy efektywności energetycznej.

- Podkarpackie to region, który rozwija się w oparciu o szeroko rozumiane innowacje a sektor energetyki właśnie do takich się zalicza. Przemiany, jakie zachodzą w energetyce, dyktowane są w dużej mierze dbałością o naturalne środowisko, a to z kolei determinuje sięganie po nowoczesne źródła energii, neutralne dla człowieka i jego otoczenia. Innowacje są zatem dla tej branży koniecznością – podsumował Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Tegoroczna edycja Konferencji cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno uczestników stacjonarnych, jak również internautów. Łączna ilość wyświetleń wyniosła blisko 19 tys. internautów. Zasięg informacji udostępnianych poprzez portal Facebook osiągnął wynik ponad 70 tys. osób.

W trakcie trwania Konferencji szczególną uwagę zwrócono na aspekty bezpieczeństwa uczestników. Zarówno organizatorzy jak i uczestnicy poruszali się przez cały czas trwania wydarzenia w maseczkach i jednorazowych rękawiczkach przekazanych m.in. przez PGE Polską Grupę Energetyczną.

wróć do Aktualności