Rzeszowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła podsumowuje zimę 2020/2021

05.05.2021
d99f6ef3920a7814ce5d919b42a8fb53

Elektrociepłownia w Rzeszowie, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE podsumowała sezon zimowy 2020/2021. Tegoroczna zima była mroźna, 16 lutego br. odnotowano najniższą temperaturę -13,6°C. Dla porównania w poprzednim roku najniższa temperatura na zewnątrz wyniosła tylko -4,2°C.

Rzeszowska elektrociepłownia jest głównym producentem ciepła i energii elektrycznej dla miasta Rzeszowa. Produkcja ciepła w rzeszowskiej elektrociepłowni zaspokaja ponad połowę ogólnego zapotrzebowania miasta w zakresie centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną utrzymuje się przez cały rok.  W sezonie zimowym ciepło przede wszystkim produkowane jest na potrzeby ogrzewania mieszkań, podczas gdy latem głównie do ogrzania ciepłej wody.

Sezon grzewczy 2020/2021 rozpoczął się w 24 września 2020 roku i trwał do końca marca 2021. Tegoroczna zima była mroźna. Najniższą temperaturę zewnętrzną zanotowano 16. lutego br. Było to -13,6°C. Z kolei najwyższa temperatura zewnętrzna w tym sezonie została odnotowana 4. października 2020 roku i wynosiła +23 °C. Temperatury zewnętrzne mają bezpośredni wpływ na ilość produkowanego przez elektrociepłownie ciepła. Dlatego tak ważna jest obserwacja prognoz z wyprzedzeniem co najmniej kilku dni i tworzenie planów pracy jednostek wytwórczych oraz ich bieżąca aktualizacja. Wykorzystanie mocy cieplnej w dobie z najniższą temperaturą wyniosło 199,21 MWt. Stanowi to 66,52 % mocy zamówionej przez odbiorców oraz 37,76 % mocy zainstalowanej.

- Nasza elektrociepłownia pracuje przez cały rok, dzięki czemu, niezależnie od pory roku, jesteśmy w stanie dostarczać mieszkańcom ciepło. Miniona mroźna zima pokazała, że nawet podczas bardzo niskich temperatur realizujemy dostawy zmówionej przez dystrybutora mocy cieplnej. Priorytetem jest dla nas zagwarantowanie mieszkańcom nieprzerwanych dostaw ciepła sieciowego, które może zostać wykorzystane do celów grzewczych, jak i ciepłej wody użytkowej - powiedział Paweł Majewski, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie. 

Elektrociepłownia jest gotowa do pracy w znacznie niższych temperaturach niż odnotowane w ostatnim okresie i jest przygotowana na dostarczanie znacznie większej mocy. Tej zimy wykorzystanych zostało ok. 200 megawatów termicznych. Nie było konieczne uruchamianie kotłów pyłowych, które dodatkowo mają moc 280 MWt. W okresie zimy 2020/2021  średnia, wykorzystana  moc wyniosła 98,03 MWt, stanowi to 32,73 % mocy zamówionej przez odbiorców oraz 18,58 % mocy zainstalowanej.

wróć do Aktualności