Rzeszowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła podsumowała kalendarzową zimę 2021/2022

13.04.2022
a6216efc6c5d7c5ab1bd5d05aeaf4148

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Rzeszowie podsumowała zakończoną 21 marca kalendarzową zimę. Ta tegoroczna była mroźna na Podkarpaciu. 27 grudnia 2021 r. odnotowano najniższą temperaturę -14,9°C. Dla porównania w poprzednim roku najniższa temperatura na zewnątrz wyniosła -13,6°C a rok 2020 został sklasyfikowany jako ekstremalnie ciepły. Temperatury zewnętrzne mają bezpośredni wpływ na ilość produkowanego przez elektrociepłownie ciepła.

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Rzeszowie to główny producent ciepła i energii elektrycznej w mieście, zaspokajający ponad połowę ogólnego zapotrzebowania w zakresie centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Zapotrzebowanie na ciepło w systemie ciepłowniczym zależy przede wszystkim od pogody. Dlatego tak ważne jest wykorzystywanie prognoz z wyprzedzeniem co najmniej kilku dni i tworzenie planów pracy jednostek wytwórczych oraz ich bieżąca aktualizacja. Na podstawie prognozowanych zmian temperatury powietrza atmosferycznego, przygotowywana jest kilkudniowa prognoza zapotrzebowania na moc. Te plany są podstawą do optymalizacji produkcji tak, aby mając do dyspozycji określone urządzenia wytworzyć potrzebną ilość ciepła, pamiętając jednocześnie o obowiązujących normach środowiskowych.

Sezon grzewczy 2021/2022 rozpoczął się w połowie września 2021 roku. Nadejście wiosny, pomimo ciepłych marcowych dni, przyniosło ochłodzenie i poranne przymrozki. Najniższą temperaturę zewnętrzną zanotowano 27 grudnia zeszłego roku, było to -14,9°C. Z kolei najwyższa temperatura zewnętrzna została odnotowana 4-tego października 2021 roku i wynosiła ona +21,4 °C.

- Elektrociepłownia to miejsce, które nigdy nie zasypia. Produkujemy ciepło i energię elektryczną całą dobę przez 7 dni w tygodniu, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne i komfort cieplny mieszkańcom Rzeszowa w każdych warunkach pogodowych.  Miniona mroźna zima pokazała, że nawet podczas niskich temperatur realizujemy dostawy zamówionej przez dystrybutora mocy cieplnej. Myśląc o przyszłości, inwestujemy w nowe moce szczytowe. Obecnie w rzeszowskiej elektrociepłowni budujemy nową kotłownię rezerwowo-szczytową o całkowitej mocy cieplnej 186  MWt, która wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Rzeszowa –  powiedział Paweł Majewski, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie. 

Elektrociepłownia jest gotowa do pracy w znacznie niższych temperaturach niż odnotowane w okresie kalendarzowej zimy i jest przygotowana na dostarczanie znacznie większej mocy. Tej zimy wykorzystanych zostało ponad 180 megawatów termicznych. Wpływ na zużycie ciepła mają nie tylko warunki pogodowe, takie jak temperatura zewnętrzna, wiatr, wilgotność, ale również typ budynku (m.in. izolacja termiczna, szczelność okien, jakość dachu) i przyzwyczajenia odbiorców.