Przegląd instalacji mokrego odsiarczania spalin za nami

23.07.2021
490bba288c1249b560fb8d4f0152d47a

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE - właściciel  krakowskiej elektrociepłowni,  zakończyła coroczny przegląd instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS).

Odstawienie z ruchu IMOS to planowe działanie, które ma na celu zapewnienie prawidłowej eksploatacji urządzenia. W tym czasie wykonane zostały niezbędne przeglądy, naprawy i remonty poszczególnych elementów instalacji. 

Roczny przegląd całej instalacji ma na celu konserwacje oraz usunięcie zaobserwowanych nieprawidłowości wszystkich strategiczny urządzeń, w szczególności absorbera, którego bezawaryjna praca jest wymagana przez cały sezon grzewczy.

-  Sercem instalacji mokrego odsiarczania spalin jest absorber – to tutaj spaliny pochodzące z 5 kotłów  są pozbawiane tlenków siarki i pyłów – mówi Antoni Korus, dyrektor techniczny Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.  - Ponadto, w ramach tego rocznego przeglądu wykonana została również modernizacja wentylatorów wspomagających przepływ spalin. To działanie zrealizowane zostało w ramach ostatniego etapu realizacji projektu dostosowującego elektrociepłownię do najnowszych jeszcze bardziej restrykcyjnych norm środowiskowych, tj. konkluzji BAT ­– dodaje.

Podczas zrealizowanych w ostatnich tygodniach prac zainstalowano również nowy pyłomierz na komie absorbera – dzięki temu możliwy będzie jeszcze dokładniejszy pomiar emisji.

W czasie postoju IMOS spaliny odprowadzane były za pośrednictwem najwyższej budowli w Krakowie tj. drugiego komina, a pozostałe urządzenia ochrony powietrza, tj. elektrofiltry oraz instalacja odazotowania spalin pozostały w eksploatacji. Spalany był, sprowadzony specjalnie na te okoliczność, węgiel o bardzo niskiej zawartości siarki, przez co zminimalizowano emisję tlenków siarki w czasie postoju IMOS.

Technologia mokrego odsiarczania polega na wiązaniu tlenków siarki zawartych w spalinach za pomocą mieszaniny mączki kamienia wapiennego z wodą, tak zwanego sorbentu. W związku z tym, że sorbent ma bezpośredni kontakt z gorącymi spalinami, znaczna część wody znajdująca się w tej instalacji odparowuje i w postaci pary wodnej unosi się z komina do atmosfery. Stąd też widoczny stale nad kominem obłok pary wodnej. Ubocznym produktem tego procesu jest m.in. gips, który wykorzystywany jest w ogrodnictwie czy budownictwie.

Postój IMOS nie miał wpływu na produkcję ciepła, która realizowana jest w sposób ciągły, zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców Krakowa.

We wrześniu br. minie pięć lat odkąd krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła korzysta z Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin. Budowa IMOS został zrealizowany przy wsparci Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszy Norweskich.