Prezes Dąbrowski o kogeneracji na Wiosennym Spotkaniu Ciepłowników w Zakopanem

27.04.2018
807da8394579fa1c8aa529c7dcd314bf

Ciepłownicy z całej Polski zjechali się w dniach 24 - 26 kwietnia 2018 roku do Zakopanego, na coroczne spotkanie Wiosny Ciepłowników, aby rozmawiać o najważniejszych problemach branży, najnowszych trendach i technologiach. Pierwszy dzień zdominowała debata o rynku ciepła, gdzie jednym z zaproszonych gości był prezes PGE Energia Ciepła - Wojciech Dąbrowski.

Wskazując w jaką stronę podąża dzisiejszy rynek ciepła Prezes Dąbrowski z zadowoleniem odnotował, że po kilku latach zbyt małego zainteresowania rządzących wsparciem dla ciepłownictwa, dziś widać już światełko w tunelu. Na ukończeniu jest ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, która powinna zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku. Ponieważ preferuje ona źródła wysokoefektywne, część samorządów, która nie posiada wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych może mieć kłopoty ze swoimi rynkami ciepła. PGE Energia Ciepła deklaruje chęć wsparcia i pomocy w takiej sytuacji. Jak podkreślił prezes Strategia dla Ciepłownictwa przyjęta przez PGE zakłada właśnie tego typu działania.

Mimo dobrego kierunku zmian prezes Dąbrowski wskazał też szereg barier, które dziś ograniczają możliwości rozwoju rynku. Jego zdaniem potrzebne jest wpisanie inwestycji w sieci ciepłownicze do ustawy korytarzowej, zabezpieczenie funkcjonowania już istniejących źródeł kogeneracyjnych przed wypieraniem przez nowe inwestycje, obowiązkowe wpisywanie podłączania nowych budynków  do sieci ciepłowniczej, tam gdzie ona istnieje, do pozwoleń na budowę, oraz doprecyzowanie niektórych regulacji, tak aby URE mógł wydawać bardziej przewidywalne decyzje. Wszystko to zdaniem prezesa Dąbrowskiego sprawiłoby, że spadłyby koszty pozyskiwania finansowania na inwestycje w branży ciepłowniczej.