Podsumowanie zimy w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Szczecinie

21.04.2022
705acdf70c531ea34b61d8d7478d955d

Zima 2021/22 nie należała w Szczecinie do najchłodniejszych, choć pierwszy raz od wielu lat pozwoliła mieszkańcom miasta poczuć magię białych, mroźnych Świąt Bożego Narodzenia. To właśnie w ich drugi dzień odnotowano najniższą tej zimy temperaturę: - 9,5°C w Szczecinie i -13,4°C w Gryfinie.

PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie to największy wytwórca ciepła i energii elektrycznej dla aglomeracji szczecińskiej. W skład oddziału wchodzą: Elektrociepłownia Szczecin, Elektrociepłownia Pomorzany i sieć ciepłownicza w Gryfinie. Dyspozycyjność obu elektrociepłowni tej zimy wyniosła średnio 94,36%.

Na ilość produkowanego ciepła bezpośredni wpływ ma temperatura zewnętrzna. Na jego zużycie oprócz warunków zewnętrznych wpływają także typ budynku oraz przyzwyczajenie odbiorców.

- Elektrociepłownie PGE Energia Ciepła w Szczecinie produkują ciepło i energię elektryczną przez cały rok, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne i komfort cieplny mieszkańcom Szczecina. Elektrociepłownia Szczecin jest największym producentem zielonej energii w regionie – mówi Wojciech Sobczak – dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie.