PGE Toruń podsumowuje 2022 rok: kolejne 45 budynków z ciepłem sieciowym.

24.01.2023
zdj

45 budynków o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło około 7 MW zostało przyłączonych w minionym roku do sieci ciepłowniczej PGE Toruń. Połowa z nich to nowo powstałe obiekty, pozostałe  to budynki właścicieli, chcących zmienić ogrzewanie na ciepło sieciowe. Świadczy to rosnącej świadomości mieszkańców związanej z wpływem sposobu ogrzewania na jakość powietrza.  Praktycznie każdego roku, niemal wszystkie nowe budynki powstające w Toruniu w obrębie sieci ciepłowniczej są do niej przyłączane.

 

2022 rok dla PGE Toruń, spółki należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, to czas wielu wyzwań i intensywnej pracy, związanej z utrzymaniem bezpieczeństwa produkcji i dostaw ciepła do ponad 100 tysięcy mieszkańców, ale też okres budowy nowych ciepłociągów, modernizacji oraz  przyłączania kolejnych budynków do sieci ciepłowniczej.

Z ciepła sieciowego chcą korzystać zarówno właściciele budynków mieszkaniowych, jak i z obszaru handlu i usług. W ubiegłym roku ciepło sieciowe popłynęło m.in. do kolejnych budynków mieszkalnych na toruńskim osiedlu JAR, budynku administracyjno – warsztatowego PKP, Nowoczesnego Parku Handlowego czy też kamienic na toruńskiej Starówce.

- Niezależnie od sytuacji i wyzwań, z jakimi się mierzyliśmy w ostatnich latach, nieustannie rozwijamy rynek ciepła, rozbudowujemy i modernizujemy sieć ciepłowniczą oraz wymieniamy węzły cieplne. Zwiększamy dzięki temu efektywność systemu ciepłowniczego. Wszystkie te działania służą zapewnieniu wysokiego bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców - mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń. – W ostatnich 5 latach wybudowaliśmy 12 kilometrów sieci ciepłowniczej, a 17 kilometrów ciepłociągów zmodernizowaliśmy i to niemalże we wszystkich rejonach prawobrzeżnej części Torunia. W tym okresie właściciele aż 350 budynków zaufali nam, decydując się na korzystanie z ciepła sieciowego w swoich obiektach – podsumowuje prezes Robert Kowalski.

Łącznie w ramach zeszłorocznych prac modernizacyjno-inwestycyjnych powstało 5,3 km ciepłociągów i przyłączy cieplnych. W ramach rozbudowy sieci ciepłowniczej powstały, w 2022 roku,  nowy ciepłociąg do planowanego toruńskiego osiedla na Dębowej Górze (osiedle będzie miało na początku zapotrzebowanie na ciepło około 1 MW z możliwością rozwoju do 4 MWt) oraz sieć ciepłownicza na ul. Przelot (od ronda imienia Bohaterów Zadwórza), do której zostaną przyłączone hale magazynowo - produkcyjne.

- Budowane ciepłociągi na nowych terenach to odpowiedź na rozwój miasta i powstawanie nowych osiedli w Toruniu. Nowe sieci ciepłownicze to możliwość przyłączenia do systemu ciepłowniczego kolejnych budynków. A to jest doskonały sposób na ochronę powietrza i zdrowia mieszkańców, gdyż ciepło sieciowe jest jednym z najlepszych sposobów ograniczenia zanieczyszczeń w mieście  – dodaje prezes Robert Kowalski.

Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej to również jedna z najskuteczniejszych metod poprawy efektywności energetycznej budynków oraz zapobiegania emisji zanieczyszczeń pochodzących z indywidualnych kotłowni. PGE Toruń od wielu lat wspiera decyzje klientów, którzy chcą zmienić swoje dotychczasowe ogrzewanie na ciepło sieciowe.

 

 

PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła, to producent ciepła i energii elektrycznej w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Dzięki stosowanej technologii spełnia restrykcyjne normy środowiskowe, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza w Toruniu. Spółka jest właścicielem sieci ciepłowniczej o długości 270 km i dostarcza ciepło do ponad 100 tys. mieszkańców, lokalnych przedsiębiorstw i instytucji, zaspokajając ok. 60 proc. potrzeb cieplnych Torunia.