PGE Energia Ciepła zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w filmowym konkursie „Kultura na drodze”

11.03.2020
4bce9ef88253df99922e331d48cf1c85

PGE Energia Ciepła Elektrociepłownia Oddział w Kielcach, we współpracy z Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty, Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Kielcach, zapraszają uczniów ze szkół podstawowych do udziału w konkursie „Kultura na drodze”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego. Jego ideą jest promowanie bezpiecznych i kulturalnych zachowań kierowców i pieszych na drodze, a także ekologicznego podejścia w wyborze środków transportu. Ponadto celem konkursu jest zachęcanie dzieci do większej aktywności sportowej, promując najbardziej ekologiczny transport, jakim jest jazda na rowerze oraz pobudzenie ich kreatywności, poprzez wykorzystanie zainteresowań nowoczesnymi technologiami i mediami. Kręcenie krótkich filmów, popularne wśród dzieci i młodzieży, może przełożyć się na uświadomienie dzieciom, jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze oraz ekologiczne postawy w życiu.

PGE Energia Ciepła, należąca do Grupy Kapitałowej PGE, jako jeden z organizatorów konkursu, podkreśla znaczenie bezpieczeństwa, zarówno w obszarze bezpieczeństwa pracy, jak i w życiu codziennym – w szczególności na drogach.

Z dużym entuzjazmem przyłączyliśmy się do konkursu „Kultura na drodze”. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska są dla nas niezmiernie ważnymi wartościami, także w naszej codziennej pracy. Chcemy wspierać promowanie takich postaw, szczególnie wśród najmłodszych – mówi Dariusz Kozak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach. – Zero wypadków to cel jaki stawiamy sobie w PGE Energia Ciepła w obszarze bezpieczeństwa pracy. Corocznie realizujemy kilkadziesiąt działań w różnych obszarach budujących kulturę bezpieczeństwa pracowników, ale również podwykonawcówi dostawców – dodaje.

Aby wziąć udział w konkursie „Kultura na drodze”, należy nakręcić maksymalnie 90-sekundowy filmik, przestawiający jedno z zagadnień:

- kultura pieszych,

- kulturalne poruszanie się rowerem,

- kultura kierującego pojazdem.

Film można stworzyć w maksymalnie pięcioosobowej grupie. Konkurs trwa do 30 kwietnia 2020 r. Zwycięzcy otrzymają ufundowane przez organizatorów nagrody.

Organizatorami konkursu są Świętokrzyski Kurator Oświaty, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach. Partnerem konkursu jest m.in. TVP 3 Kielce.

Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i załącznikami w postaci podpisanych oświadczeń należy przekazać osobiście lub wysłać na adres: „Kultura na drodze”, Sekretariat Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25- 516 Kielce, pokój nr 231.