PGE Energia Ciepła wspiera relacje międzypokoleniowe oraz Kulturę Głuchych. Kolejna odsłona kampanii „Oszczędzaj ciepło i dbaj o środowisko”.

09.12.2020
769b322d0da69815da4820d1e666e332

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, to lider sektora ciepłowniczego i właściciel krakowskiej elektrociepłowni. W ramach kampanii „Oszczędzaj ciepło i dbaj o środowisko” zaprezentowano porady dotyczące oszczędności ciepła z tłumaczeniem na język migowy.

Trzy filmy w ramach w ramach kampanii „Oszczędzaj ciepło i dbaj o środowisko”: „Termostaty, „Wietrzenie” i „Grzejniki”, zostały przygotowane w formie krótkich praktycznych poradników na temat zwiększenia efektywności ogrzewania w mieszkaniach i domach. Po raz pierwszy filmy o oszczędności energetycznej zostały dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją słuchu.

Najnowsza produkcja filmowa odwołuje się do dialogu międzypokoleniowego na przykładzie relacji pomiędzy babcią, a wnukiem. A jedną z przestrzeni do budowania kontaktów są zagadnienia związane z oszczędzaniem ciepła i ochroną środowiska – w programie nawiązano także do najnowszego projektu edukacyjnego PGE Energia Ciepła „Przygody Kota Ciepłosława”.

- W najnowszym projekcie edukacyjnym odwołujemy się do potrzeby budowania międzypokoleniowych relacji i więzi. Tak jak w krakowskiej elektrociepłowni realizujemy programy, które mają na celu wymianę wiedzy pomiędzy pracownikami, tak zachęcamy aby wnuki i dziadkowie również dzielili się doświadczeniami – mówi Mariusz Michałek, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.  – Dodatkowo wychodząc naprzeciw społeczności osób niedosłyszących, filmy zostały przetłumaczone na język migowy – dodaje Mariusz Michałek.

– Wykorzystujemy i wspieramy różne inicjatywy realizowane w Krakowie – zarówno te skierowane do seniorów, jak też te przygotowywane z myślą o dzieciach i młodzieży oraz innych grupach wiekowych, by pokazywać wartość i znaczenie integracji międzypokoleniowej. Dialog, współpraca, wzajemna otwartość i wspólne uczenie się – także od siebie nawzajem – mogą obydwu stronom przynieść korzyści nie do przecenienia, a w tym przypadku także korzyści ekonomiczne – mówi dr Anna Okońska Walkowicz, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. polityki senioralnej.

- To pierwsza taka inicjatywa w Małopolsce. Cieszę się, że społeczność Głuchych została włączona w kampanie i działania zmierzające do edukacji w zakresie świadomego korzystania z ciepła sieciowego – mówi  Adam Stromidło, Przewodniczący Rady Głównej Polskiego Związku Głuchych, Oddział Małopolski.

Filmy zostaną wyemitowane na antenie TVP 3 Kraków w grudniu oraz w styczniu; dostępne są również na stronie pgeenergiaciepla.pl.

Najnowsze projekty, w których PGE Energia Ciepła dzieli się wiedzą i dobrymi praktykami z klientami to: „Przygody Kota Ciepłosława”, „Oszczędzaj ciepło i dbaj o środowisko” oraz partnerstwo w projekcie „Kids in Kraków”, w którym spółka m.in. zachęca najmłodszych do spojrzenia na miasto przez pryzmat zagadnień związanych z ciepłownictwem.

Krakowska elektrociepłownia, w ramach ogólnopolskiego programu PGE Energia Ciepła, „Dzielimy się ciepłem” wspiera również odbiorców wrażliwych społecznie. W tym roku największy producent ciepła w Krakowie przekaże łącznie 75  tysięcy złotych dziewięciu organizacjom pożytku publicznego w stolicy Małopolski, włączając się w krakowską akcję społeczną „Podzielmy się ciepłem”.

PGE Energia Ciepła jest również partnerem programu „Ciepło dla Krakowa”. W tym roku w ramach inicjatywy łączącej w działaniach producentów i dystrybutora ciepła sieciowego w Krakowie m.in. wydano „Kompendium ciepła” oraz uruchomiono pilotażową akcję skierowaną do seniorów: „Bądźmy bezpieczni i pełni ciepłych myśli”.