PGE Energia Ciepła prezentuje kompleksowe rozwiązania w zakresie finansowania i efektywnego przeprowadzenia termomodernizacji budynków

15.10.2019
16fefe36e9c76752f4ee941810b7e56b

Jak sfinansować i przeprowadzić projekt modernizacyjny w zarządzanych budynkach mieszkalnych - rozwiązania oparte na praktycznych przykładach, to temat zaprezentowany podczas seminarium dla pomorskich zarządców budynków.

PGE Energia Ciepła zorganizowała 11 października w Gdańsku spotkanie z przedstawicielami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, poświęcone rozwiązaniom w zakresie finansowania oraz efektywnego przeprowadzenia termomodernizacji budynków.

Pomorscy zarządcy mieli okazję zapoznać się z ofertą wsparcia dla sektora mieszkaniowego ze środków regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, jak również możliwością uzyskiwania funduszy w ramach systemu świadectw efektywności energetycznej, czyli białych certyfikatów, które wydawane są za uzyskany efekt energetyczny, polegający na oszczędności energii, w wyniku realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego. Świadectwa przyznawane są na podstawie wniosków składanych w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE). Każdy wniosek podlega indywidualnej weryfikacji i musi zawierać audyt określający efekt energetyczny realizowanego przedsięwzięcia.

„PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże od ponad 6 lat rozwija współpracę z partnerami w zakresie systemu wsparcia efektywności energetycznej. W przypadku białych certyfikatów osiągnęliśmy stuprocentową skuteczność uzyskując pozytywne rozpatrzenie ponad 90 złożonych do URE wniosków” – poinformowała Ewa Barszcz, Dyrektor Departamentu Handlu Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła. „Współpraca polegająca na reprezentowaniu przez PGE Energia Ciepła partnerów w systemie przetargowym oraz w postępowaniach administracyjnych jest znaczącym odciążeniem w procesie pozyskania świadectw efektywności energetycznej – białych certyfikatów” -  dodaje Ewa Barszcz.

„W  2012 roku, jako pierwsi rozpoczęliśmy współpracę z PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w ramach pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej tzw. Białych Certyfikatów. Dzięki tej współpracy udało nam się pozyskać znaczący zwrot poniesionych nakładów i realizować z korzyścią dla mieszkańców naszej spółdzielni kolejne prace termomodernizacyjne, takie jak docieplanie budynków i likwidacja nieefektywnych piecyków gazowych, co w sposób istotny przyczyniło się do poprawy jakości życia mieszkańców spółdzielni” – powiedziała Małgorzata Majewska,  Prezes SM Brzeźno w Gdańsku.

„Termomodernizacja budynków, zamiana niebezpiecznych piecyków gazowych na ciepłą wodę użytkową podgrzewaną z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz docieplenia budynków to główne projekty, które zrealizowaliśmy w ostatnich latach dla mieszkańców. Ich realizacja pozwoliła na uzyskanie zwrotu części poniesionych nakładów poprzez uzyskanie Białych Certyfikatów . To właśnie dzięki współpracy z PGE Energia Ciepła, które reprezentowało naszą spółdzielnię w procesie uzyskania świadectw efektywności  energetycznej, udało nam się uzyskać środki na kolejne inwestycje. Dziś z przekonaniem chcę powiedzieć kolegom i koleżankom z branży, ze warto ubiegać się o wsparcie w systemie Białych Certyfikatów i warto skorzystać ze współpracy z doświadczonym i skutecznym partnerem” – dodał Wiesław Wawer,  Prezes Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni

Obecni na piątkowym spotkaniu specjaliści i praktycy podzielili się swoimi doświadczeniami. Organizacja tego typu spotkań, gdzie PGE Energia Ciepła przedstawia efektywne energetycznie i finansowo rozwiązania zarządcom, ma bezpośrednie przełożenie  na jakość życia mieszkańców.