PGE Energia Ciepła podejmuje współpracę ze spółkami miejskimi w Rzeszowie

23.09.2022
pge-energia-ciepla-podejmuje-wspolprace-ze-spolkami-miejskimi-w-rzeszowie-fot

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie, z Grupy PGE, podpisała z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, List Intencyjny zakładający współpracę w zakresie wykorzystania potencjału energetycznego ścieków komunalnych. List został podpisany w  obecności Prezydenta Rzeszowa.

 

List podpisali 23 września, ze strony PGE Energia Ciepła – Przemysław Kołodziejak, Prezes Zarządu, Marek Ustrobiński - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Dariusz Kotowicz - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Strony zadeklarowały, że celem projektu jest określenie potencjału energetycznego ścieków komunalnych, w szczególności wolumenów i parametrów, dostępnych technologii oraz ewentualnych lokalizacji, pozwalających na budowę instalacji, wykorzystujących potencjał energetyczny ścieków. Na podstawie podpisanego listu intencyjnego, strony przygotują szczegółową analizę techniczną i ekonomiczną, określającą kluczowe założenia oraz potencjalne rezultaty, wynikające z realizacji inwestycji.

- Podpisanie Listu Intencyjnego w Rzeszowie jest kontynuacją naszej polityki współpracy z samorządami i spółkami komunalnymi. PGE Energia Ciepła jest obecnie największą firmą w branży ciepłowniczej i naturalnym liderem integracji rynku. Zamierzamy tę pozycję lidera konsekwentnie wzmacniać, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz finansując niezbędne inwestycje. Wspólne działania zapewnią ciągłość bezpieczeństwa energetycznego i cieplnego w mieście  - mówi Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

- Jako miasto chcemy wykorzystywać najnowsze technologie, by służyły one rzeszowianom, by podnosiły jakość życia. Wdrożyliśmy m.in. jeden z najnowocześniejszych na świecie systemów parkowania, funkcjonuje u nas także inteligentny system sterowania ruchem, który systematycznie rozbudowujemy i uzupełniamy. Cieszę się z tego, że także nasze miejskie spółki – MPWiK i MPEC cały czas poszukują możliwości wdrażania innowacyjnych rozwiązań i współpracują z tak ważnymi partnerami jak PGE Energia Ciepła – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

- Wykorzystanie potencjału cieplnego ścieków komunalnych to niewątpliwie działanie, które przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej całego systemu ciepłowniczego miasta Rzeszowa. To właściwy kierunek, umożliwiający uzyskanie wymiernych efektów w postaci poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zyska środowisko, a także odbiorcy ciepła systemowego, którzy otrzymają strumień „zielonego” ciepła wytworzonego z lokalnych zasobów – mówi Dariusz Kotowicz, prezes zarządu MPEC Rzeszów.

Wszystkie strony listu zobowiązują się do powołania Zespołu Projektowego, którego zadaniem będzie przeprowadzenie analiz w następujących obszarach: technicznym, analitycznym, środowiskowym, regulacyjnym oraz formalno - prawnym. Termin wykonania opracowania przez Zespół Projektowy planowany jest na 4 miesiące od dnia zawarcia Listu Intencyjnego.

- Już tradycyjnie stawiamy na odnawialne źródła energii. Zieloną energię pozyskiwaną w technologii kogeneracji wykorzystujemy od 18 lat. Bilans energetyczny naszych zakładów od czterech lat wspomaga także energia pochodząca z farm fotowoltaicznych. Ponad 42 proc. zapotrzebowania MPWiK na energię pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Temperatura ścieków latem i zimą jest na tyle wysoka, że zapewnia dużą ilość energii cieplnej do wykorzystania. Uzupełnienie bilansu energetycznego o energię cieplną przybliży nas do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej zakładów spółki i miasta Rzeszowa – mówi Marek Ustrobiński, prezes zarządu MPWiK w Rzeszowie. 

Realizacja projektu w Rzeszowie  będzie możliwa po przeprowadzeniu szczegółowej analizy technicznej. Zasady dalszej współpracy zostaną określone odrębną umową.

To drugi projekt PGE Energia Ciepła, zakładający wykorzystanie potencjału energetycznego ścieków komunalnych. 13 września br. należąca do PGE Energia Ciepła krakowska elektrociepłownia oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie zawarły umowę o współpracy, dzięki której w przyszłości możliwe będzie uruchomienie jednostek wytwórczych w oparciu o wielkoskalowe pompy ciepła.