PGE Energia Ciepła partnerem 15. Międzynarodowej Konferencji „Termiczne Przekształcanie Odpadów”

31.01.2019
bbbdb8a500c42ef776ca9ca64d9ca0ec

W dniach 29-31 stycznia odbyła się w Rzeszowie konferencja pt. “Termiczne Przekształcanie Odpadów”, poświęcona perspektywie wykorzystania paliwa z odpadów i ich lokalnemu zagospodarowaniu. Wydarzeniem wieńczącym konferencję było zwiedzanie Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie.

Na konferencji omówiono m.in. konkluzje BAT (z ang. Best Available Technology) dla Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Prace nad konkluzjami BAT dla ITPOK zakończą się w 2019 r. i będą zawierać wytyczne w odniesieniu do granicznych wielkości emisyjnych, monitoringu emisji, efektywności energetycznej oraz zagospodarowania żużli i popiołów. Na spotkaniu przedstawiona została również analiza porównawcza społecznych kosztów powszechnie stosowanego wywożenia odpadów na składowiska oraz produkcji energii elektrycznej i ciepła w wyniku spalania odpadów komunalnych w dedykowanych do tego instalacjach. Wyniki analizy jednoznacznie wskazały, że drugi z zaprezentowanych sposobów jest lepszy. Poruszone zostały także aspekty prawne i ekonomiczne termicznego przekształcania odpadów komunalnych, z uwzględnieniem nowinek technologicznych. Konferencja była również dobrą okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.  Prelegenci poruszyli także kwestie optymalizacji kosztów funkcjonowania instalacji, jak również  zaprezentowali modele referencyjne z innych miast i krajów.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele zespołu projektowego budowy ITPOEw Elektrociepłowni w Rzeszowie, w tym m.in. Grzegorz Pelczar, dyrektor projektu budowy ITPOE i Grzegorz Gilewicz, dyrektor Elektrociepłowni w Rzeszowie.  

Grzegorz Pelczar przedstawił przygotowania do realizacji instalacji ITPOE, jak również poszczególne etapy powstawania i funkcjonowania rzeszowskiej elektrociepłowni, która jest w stanie przetworzyć  100 tys. ton odpadów rocznie. Odpady komunalne są obecne w każdym mieście. Moc cieplna ITPOE jest porównywalna z zapotrzebowaniem Rzeszowa na ciepłą wodę użytkową. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że nasza idea jest następująca: Oddaj nam swoje śmieci, a wyprodukowanym z nich ogrzejemy wodę, w której będziesz mógł się umyć – powiedział Grzegorz Pelczar. Dodał także, że proces pozyskiwania energii z odpadów w wyniku ich termicznego przekształcania może wpisywać się w ideę „zero waste”, ponieważ po sortowaniu i poddaniu odpadów recyklingowi zawsze pozostaje odpad resztkowy, który można z powodzeniem przetworzyć na ciepło i energię elektryczną.

Grzegorz Gilewicz zabrał głos w panelu dyskusyjnym dotyczącym przyszłości termicznego przekształcania odpadów. Zwrócił uwagę na aspekt budowania świadomości w zakresie społecznej roli jaką odgrywają instalacje takie jak ITPOE, które nie powinny być utożsamiane ze zwykłą spalarnią, a raczej z zakładem energetycznym, wykorzystującym paliwo alternatywne z odpadów. Należy pamiętać, że oprócz samej utylizacji odpadów, proces spalania generuje produkcję energii elektrycznej i ciepła, a efektywność odzysku jest na poziomie aż ponad 70 proc. Polskie miasta potrzebują jednocześnie energii elektrycznej i ciepła. ITPOE zapewnia jedno i drugie, a dodatkowo, przy procesie produkcji w kogeneracji , wpływa także na obniżenie niskiej emisji - jednej z głównych przyczyn smogu –  powiedział Grzegorz Gilewicz. Instalacje termicznego przekształcania odpadów będą odgrywać coraz większą rolę w funkcjonowaniu miast, nie tylko dlatego, że stanowią alternatywę dla składowania odpadów, ale również ze względu na fakt, że jest to szansa na rozwój czysteji efektywnej energetyki rozproszonej w Polsce – dodał Dyrektor Gilewicz.