PGE Energia Ciepła na Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym

19.10.2018
3000c7c4f3e6f202a8926093fd7a8830

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła wystąpił w Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym, który odbył się 18 i 19 października w Siedlcach. Panel, w którym wziął udział, dotyczył ciepła sieciowego i  polityki antysmogowej.

Podczas Szczytu rozmawiano o roli ciepłownictwa w walce z zanieczyszczeniem powietrza, o zaletach inwestycji związanych z ciepłem komunalnym, a także o kierunkach rozwoju sektora ciepłowniczego w Polsce i działaniach związanych z rozwojem Rynków Małej Mocy.

„Promowanie ciepłownictwa systemowego wspomaga walkę ze smogiem, ponieważ nie ma lepszego sposobu na ograniczanie tzw. niskiej emisji niż korzystanie z ciepła sieciowego, czyli wytwarzanego w elektrociepłowni i ciepłowniach, które są zobligowane przepisami do spełniania restrykcyjnych wymagań środowiskowych, w tym emisji zanieczyszczeń. Tego typu działania doskonale wpisują się w rządowy program „Czyste Powietrze”. – mówił na Szczycie Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła. Dodał również: „Sektor ciepłowniczy powinien przede wszystkim iść w kierunku rozwoju źródeł kogeneracyjnych, które dzięki zwiększaniu swojej efektywności mają w perspektywie uzyskiwać statusy efektywnych systemów ciepłowniczych, ponieważ tylko takie systemy będą uprawnione do ubiegania się o środki finansowe z pomocy publicznej. W tym obszarze istnieje bardzo duży potencjał do rozwoju w Polsce.”