PGE Energia Ciepła Mecenasem Filharmonii Zielonogórskiej na kolejny rok

28.05.2021
fc9607162f54490e908b389caa7429ad

Elektrociepłownia „Zielona Góra”, należąca do PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, na kolejny rok podpisała umowę z Filharmonią Zielonogórską im. Tadeusza Bairda. PGE Energia Ciepła pozostaje Sponsorem Głównym – Mecenasem Kultury zielonogórskiej filharmonii, która w tym roku obchodzi Jubileusz 65–lecia działalności.

Mecenat PGE Energia Ciepła nad zielonogórską filharmonią pozwoli na realizację zaplanowanych wydarzeń artystycznych w nowym, jubileuszowym sezonie. W repertuarze przewidziano koncerty symfoniczne i kameralne, w tym koncert w ramach Jubileuszu 65-lecia działalności. Ważnymi wydarzeniami są koncerty promenadowe, które swoim repertuarem przyciągają całe pokolenia, w tym najmłodszych melomanów. Filharmonia planuje również powrócić do koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

- Kolejny rok wspieramy Filharmonię Zielonogórską, która obchodzi w tym roku swój jubileusz. W imieniu zarządu oraz pracowników Elektrociepłowni Zielona Góra składam serdeczne gratulacje Panu dyrektorowi Czesławowi Grabowskiemu, muzykom Orkiestry oraz wszystkim pracownikom. Cieszę się, że możemy wspierać filharmonię, dzięki czemu mamy wpływ na rozwój  życia kulturalnego Zielonej Góry - mówi Krzysztof Kwiecień, Prezes Zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra”.

- Od kilku lat trwa ścisła współpraca między Elektrociepłownią „Zielona Góra”, należącą do PGE Energia Ciepła a Filharmonią Zielonogórską im. Tadeusza Bairda. Rozumiejąc potrzeby kultury, Elektrociepłownia wspiera rokrocznie działalność artystyczną naszej  instytucji. Dzięki tej opiece możemy zorganizować wiele interesujących koncertów, sprowadzać znakomitych solistów i dyrygentów. Szczególnie dziękuję za wsparcie finansowe w tym bardzo trudnym dla nas okresie pandemii.

Pomimo  utrudnionych warunków, dokładamy starań,  aby nasza działalność mogła docierać do jak najszerszych grup społecznych. Dzięki otrzymanej pomocy mogliśmy reaktywować  działalność Filharmonii, poprzez realizację koncertów online ( zarówno kameralnych jak i symfonicznych). Ta forma kontaktu z publicznością okazała się niezwykle cenna – nagrane koncerty cieszyły i nadal cieszą się ogromnym zainteresowaniem, zyskując kilkutysięczną widownię. Rok 2021 jest rokiem szczególnym także z okazji Jubileuszu 65-lecia działalności Filharmonii Zielonogórskiej. 29 maja 1956 roku Zespół Orkiestry, po raz pierwszy koncertował w Zielonej Górze jako orkiestra symfoniczna. Uczciliśmy to wydarzenie uroczystym koncertem symfonicznym 21 maja, w którym obok Koncertu fortepianowego e-moll F- Chopina oraz Uwertury fantastycznej „ Bajka” – S. Moniuszki zabrzmiała  Uwertura na orkiestrę „Giocosa” - dzieło patrona Filharmonii Zielonogórskiej – Tadeusza Bairda. Solistką była wybitna pianistka Beata Bilińska.

Koncerty organizowane przez naszą instytucję są integralną i niezwykle ważną częścią kultury muzycznej miasta i regionu.  Cieszymy się, że Elektrociepłownia „ Zielona Góra” tak aktywnie wspiera nas w tych działaniach, uczestnicząc w pięknym i  twórczym procesie rozwoju lokalnego życia kulturalnego – mówi Czesław Grabowski, Dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej.

PGE Energia Ciepła wspiera także Polską Filharmonię Bałtycką w Gdańsku, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Filharmonię Podkarpacką im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, Filharmonię Świętokrzyską w Kielcach, a także Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonię Gorzowską oraz Filharmonię im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Spółka kontynuuje również współpracę z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną oraz Filharmonią Zielonogórską im. Tadeusza Bairda. Z kolei PGE Polska Grupa Energetyczna wspiera Filharmonię Narodową w Warszawie.