PGE Energia Ciepła Mecenasem Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

09.10.2020
c83dc014a755c55136b28a523b825114

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE zawarła umowę z Filharmonią Podkarpacką im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Na mocy podpisanej umowy rzeszowska Elektrociepłownia została Mecenasem podkarpackiej Filharmonii. Spółka wspiera lokalne wydarzenia i inicjatywy aktywnie uczestnicząc w życiu regionów, w których prowadzi swoją działalność.

Dzięki podpisanej umowie rzeszowska elektrociepłownia wesprze wydarzenia kulturalne oraz edukacyjne zaplanowane przez Podkarpacką Filharmonię w nadchodzącym sezonie artystycznym. Wsparcie obejmuje również cykl koncertów dedykowanych m.in. młodszym melomanom: Muzyczne spotkania z PGE Energia Ciepła, które są wyjątkowym spotkaniem dzieci ze sztuką. Projekt ten jest skierowany do najmłodszych słuchaczy i ma na celu wprowadzenie ich w świat muzyki. Poprzez zaangażowanie i wsparcie wydarzeń i inicjatyw lokalnych PGE Energia Ciepła realizuje ambicję bycia partnerem miast i regionów tam, gdzie prowadzi swoją działalność.

Filharmonia im. Artura Malawskiego w Rzeszowie jest czołową Instytucją Kultury Województwa Podkarpackiego. Prowadzi ożywioną działalność artystyczną z udziałem Orkiestry Symfonicznej, zespołów kameralnych, światowej sławy solistów i dyrygentów. Podczas każdego sezonu prezentuje kilkadziesiąt wydarzeń artystycznych, w tym programy edukacyjne adresowane do uczniów szkół i przedszkoli, jako uzupełnienie programu szkolnej edukacji muzycznej. Zaprasza również młodzież licealną i studentów do obcowania z muzyką na żywo. Inicjatywą kształtującą młode pokolenie słuchaczy będą również Muzyczne spotkania z PGE Energia Ciepła.

- Mając na uwadze wspólne społeczne dobro jakim jest kultura,  Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie z wielką przyjemnością rozpoczyna współpracę z PGE Energia Ciepła, która jako Mecenas Filharmonii Podkarpackiej zdeklarowała swoje wsparcie dla prowadzonej przez naszą instytucję działalności, w nowym 66. sezonie artystycznym. Dzięki partnerskim działaniom obu podmiotów wiele inicjatyw ma szansę na realizację. Wachlarz obszarów współpracy jest bardzo szeroki -  dotyczyć on będzie zarówno działalności koncertowej Filharmonii Podkarpackiej, jak i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, w formie Muzycznych Spotkań z PGE Energia Ciepła. Wsparcie PGE Energia Ciepła pozwoli gościć na naszej estradzie najwybitniejsze osobowości świata muzyki, wykonywać arcydzieła  kompozytorów polskich i obcych  - od muzyki dawnej,  po współczesną. Wspólne działania PGE Energia Ciepła i Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie wsparte są na poczuciu zbiorowej odpowiedzialności za dziedzictwo narodowe oraz przyszłość kultury polskiej, która była i pozostaje obecnie niezwykle istotną sferą kontaktów międzyludzkich – mówi prof. Marta Wierzbieniec, dyrektor Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

- Chcemy być obecni w życiu kulturalnym miasta. Wspieranie tak istotnej dla lokalnej społeczności instytucji to dla nas ogromny zaszczyt, ale również i wyzwanie. Dzięki pracy całego zespołu Filharmonii Podkarpackiej, muzyka klasyczna staje się coraz popularniejsza wśród mieszkańców regionu. W dużej mierze jest to możliwe dzięki programom skierowanym do dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że nasze wsparcie pomoże powiększyć grono podkarpackich melomanów – komentuje Paweł Majewski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie.

PGE Energia Ciepła wspiera także Polską Filharmonię Bałtycką w Gdańsku, Filharmonię im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu a także Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonię Gorzowską oraz Filharmonię im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Spółka kontynuuje również współpracę z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną oraz Filharmonią Zielonogórską im. Tadeusza Bairda. Z kolei PGE Polska Grupa Energetyczna wspiera Filharmonię Narodową w Warszawie.