PGE Energia Ciepła inicjatorem warsztatów dla potencjalnych wykonawców

29.03.2019
347a25727d4002855728841c0e6b81be

PGE Energia Ciepła zorganizowała pierwsze warsztaty dla wykonawców z branży energetycznej i okołoenergetycznej, na których spółka przedstawiła najbliższe inwestycje oraz omówiła zasady prawidłowego przygotowania postępowań przetargowych w oparciu o Prawo o zamówieniach publicznych.

Celem warsztatów było omówienie z obecnymi i potencjalnymi wykonawcami inwestycji PGE Energii Ciepła modernizacji obecnych i budowy nowych mocy wytwórczych  oraz wynikających z nich planowanych postępowań przetargowych. Kierownictwo spółki przeanalizowało poszczególne etapy procesu zakupowego oraz wynikające z nich uwarunkowania prawne.

„PGE Energia Ciepła realizuje postępowania przetargowe i wybiera wykonawców według najwyższych standardów, w oparciu o wewnętrzne procedury Grupy Kapitałowej PGE oraz zapisy Prawa o zamówieniach publicznych” powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Uczestnicy warsztatów, w których wzięło udział ponad 200 osób z kilkudziesięciu firm, mieli możliwość zapoznania się z wewnętrznymi procedurami PGE oraz narzędziami, za pomocą których prowadzone są postępowania przetargowe PGE Energia Ciepła, czyli portalami zakupowymi. Warsztaty były także okazją do otwartej dyskusji, wymiany dobrych praktyk oraz omówienia najczęstszych błędów występujących przy składaniu wniosków przetargowych.

„Ambicją PGE Energia Ciepła jest rozwój nowoczesnego ciepłownictwa w Polsce. Komunikacja i zarządzanie relacjami z naszymi partnerami biznesowymi są kluczowe w procesach przetargowych i spełniają najwyższe standardy etyczne Grupy Kapitałowej PGE” – dodał Dąbrowski.

PGE Energia Ciepła planuje modernizację obecnych lub budowę nowych mocy wytwórczych praktycznie w każdej swojej lokalizacji. Do roku 2030 PGE Energia Ciepła chce zwiększyć potencjał ciepłowniczy poprzez budowę 1000 MW nowych mocy kogeneracyjnych. Na planowe inwestycje, konsekwentnie realizowane przez spółkę w ramach Strategii Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE, PGE Energia Ciepła chce przeznaczyć w perspektywie najbliższych pięciu lat ponad 5 mld złotych.

wróć do Aktualności