PGE Energia Ciepła i PGE Toruń na IX Konferencji „Gaz w Energetyce”

24.05.2018
4db50a09b0255096bdf9050fbfe974af

22 - 23 maja br. w Toruniu odbyła się IX Konferencja „Gaz w Energetyce - technologie, eksploatacja, serwis". Organizatorem konferencji było Wydawnictwo „Nowa Energia", patronat nad konferencją objęła PGE Toruń. Moderatorem konferencji i prowadzącym panel dyskusyjny był prof. dr hab. inż. Krzysztofa Badyda, Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej.

22 - 23 maja br. w Toruniu odbyła się IX Konferencja „Gaz w Energetyce - technologie, eksploatacja, serwis". Organizatorem konferencji było Wydawnictwo „Nowa Energia", patronat nad konferencją objęła PGE Toruń. Moderatorem konferencji i prowadzącym panel dyskusyjny był prof. dr hab. inż. Krzysztofa Badyda, Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej.

Podczas konferencji poruszane były zagadnienia związane z perspektywą rozwoju energetyki gazowej w kontekście zapewnienia miksu energetycznego w produkcji energii elektrycznej. Uczestnikom konferencji zaprezentowano spółkę PGE Energia Ciepła jako nową markę realizującą kluczowe cele Strategii Ciepłownictwa GK PGE. Główna część panelu dotyczyła wysokosprawnej elektrociepłowni gazowej. Wiele zagadnień poświęcono zarówno powstaniu, jak i pracy nowej elektrociepłowni w PGE Toruń:  zastosowanym systemom operacyjnym, planowaniu produkcji ciepła i energii elektrycznej z wykorzystaniem akumulatora ciepła, a także doświadczeniom eksploatacyjnym bloków gazowo-parowych w EC Zielona Góra. Ponadto na konferencji poruszono również zagadnienia związane z gospodarczym wykorzystaniem metanu, a także z rolą skanowania laserowego w projektach modernizacji obiektów przemysłowych.

Podsumowaniem tematów był panel dyskusyjny, w którym poruszono kwestie kierunków rozwoju energetyki gazowej w kontekście „starzejących się" źródeł węglowych i zmieniających się przepisów środowiskowych, mówiono o rynku małych mocy i rozwoju kogeneracji gazowej w mniejszych aglomeracjach. Ponadto odpowiadano na pytania związane z energetyką gazową.

W drugim dniu konferencji odbyła się wizyta w PGE Toruń. Goście zwiedzając nową elektrociepłownię gazową pytali o szczegóły związane z produkcją ciepła i energii elektrycznej przy wykorzystaniu akumulatora ciepła. W konferencji uczestniczyło blisko 60 osób.