PGE Energia Ciepła dzieli się ciepłem z potrzebującymi w Krakowie

23.12.2020
9ffdfb34f6f5fcc017774744349fdc05

Krakowska elektrociepłownia, w ramach ogólnopolskiego programu PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy PGE, „Dzielimy się ciepłem” wspiera odbiorców wrażliwych społecznie. W tym roku największy producent ciepła w Krakowie po raz kolejny, przekaże łącznie 75  tysięcy złotych dziewięciu organizacjom pożytku publicznego w stolicy Małopolski, włączając się w krakowską akcję społeczną „Podzielmy się ciepłem”.

Już po raz czternasty krakowska elektrociepłownia jest partnerem akcji „Podzielmy się ciepłem”, której celem jest wsparcie organizacji pozarządowych w Krakowie. Polega ono na dofinansowaniu zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej wyprodukowanej m.in. w krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła, a dostarczanej siecią ciepłowniczą zarządzaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie. Wartość tegorocznego wsparcia udzielonego przez wszystkich partnerów krakowskiego programu „Podzielmy się ciepłem” wyniesie 150 tys. zł.  PGE Energia Ciepła przeznaczy na ten cel 75 tys. zł. W 2020 r. w ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem” PGE Energia Ciepła przekazała potrzebującym łącznie kilkaset tysięcy złotych.

W Krakowie o darowiznę mogą wnioskować instytucje, które posiadają status organizacji pozarządowej, zajmują się pomocą osobom potrzebującym, mają dostęp do miejskiej sieci ciepłowniczej i nie zalegają z płatnościami faktur za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Tuż przed Wigilią, 22 grudnia 2020 r. ogłoszono wyniki akcji, a organizacje pozarządowe zakwalifikowane do otrzymania wsparcia otrzymały symboliczne czeki.

- Krakowska elektrociepłownia od kilkunastu lat angażuje się w pomoc mieszkańcom Krakowa. Jesteśmy jednym z inicjatorów akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”. Prowadzone przez nas lokalne działania wpisują się w ogólnopolski program PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem”, który jest skierowany do odbiorców wrażliwych społecznie w lokalizacjach, w których nasza spółka posiada elektrociepłownie. W tym roku przeznaczyliśmy 75 tysięcy złotych na pokrycie rachunków za ciepło dla dziewięciu krakowskich instytucji  – Mariusz Michałek, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

Akcja społeczna „Podzielmy się Ciepłem” jest realizowana przez gminę miejską Kraków we współpracy z partnerami producentami ciepła oraz dystrybutorem. Dodatkowo partnerem tegorocznej edycji jest Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach - Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie.

Program „Dzielimy się ciepłem” realizowany jest PGE Energia Ciepła, w lokalizacjach, w których spółka ma swoje aktywa, m.in.: w Gdańsku, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu, Siechnicach, Zielonej Górze i Krakowie. PGE Energia Ciepła we współpracy z samorządami miast i lokalnymi organizacjami pożytku publicznego przekazuje wsparcie najbardziej potrzebującym odbiorcom korzystającym z ciepła sieciowego.  Beneficjentami dofinansowania będą m. in. szpitale, domy dziecka, schroniska dla bezdomnych, domy seniora oraz rodziny w ciężkiej sytuacji materialnej. Tylko w ubiegłym roku PGE Energia Ciepła w ramach programu przekazała łącznie ponad 300 tysięcy złotych.

Lista organizacji, które otrzymają wsparcie od PGE Energia Ciepła w Krakowie:

  1. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko”
  2. Kościół Dla Miasta Krakowa
  3. Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza"
  4. Małopolska Fundacja Dom Kombatanta RP Muzeum Czynu Zbrojnego
  5. Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych "EMAUS"
  6. Bank Żywności w Krakowie
  7. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Tęcza" w Krakowie
  8. Stowarzyszenie "Lekarze Nadziei"
  9. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski