PGE Energia Ciepła chce zainwestować w rozwój systemu ciepłowniczego w Sanoku

22.06.2020
d4a610ef00ba1053562df7a46f42af52

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, podpisała z władzami Sanoka oraz tamtejszym Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej , List Intencyjny zakładający rozwój istniejącego systemu ciepłowniczego i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła w mieście.

PGE Energia Ciepła realizuje program współpracy z samorządami z całej Polski, którego celem jest modernizacja lokalnych systemów ciepłowniczych oraz budowa nowych źródeł kogeneracyjnych, umożliwiających mieszkańcom rezygnację z przydomowych instalacji grzewczych i podłączanie się do miejskiego systemu ciepłowniczego, co przyczyni się do znacznego ograniczenia emisji tlenków siarki, azotu oraz pyłów.

Na podstawie podpisanego listu intencyjnego, PGE Energia Ciepła przygotuje szczegółową analizę techniczną i ekonomiczną określającą potrzeby i możliwości inwestycji w rozwój istniejącej infrastruktury ciepłowniczej w Sanoku. Jednym z rozpatrywanych przez PGE Energia Ciepła scenariuszy jest budowa niskoemisyjnego źródła kogeneracyjnego, produkującego ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną. Rozwiązanie to jest jednym z kluczowych narzędzi do walki z problemem niskiej emisji.

„Podpisanie Listu Intencyjnego w Sanoku jest kontynuacją naszej polityki współpracy z samorządami, wspierając ich w modernizacji lokalnej infrastruktury ciepłowniczej, która przyczyni się do poprawy jakości powietrza w regionie. PGE Energia Ciepła jest obecnie największą firmą w branży ciepłowniczej i naturalnym liderem integracji rynku. Zamierzamy tę pozycję lidera konsekwentnie wzmacniać dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz finansując niezbędne inwestycje. Wspólne działania zapewnią ciągłość bezpieczeństwa energetycznego i cieplnego w mieście.” - mówi Przemysław Kołodziejak, p.o. prezesa zarządu PGE Energia Ciepła.

„Rozmowy z PGE Energia Ciepła trwały kilka miesięcy, ich efektem jest podpisanie Listu Intencyjnego, który – jako deklaracja partnerskiej współpracy – jest ważnym krokiem dla przyszłości i rozwoju Gminy Miasta Sanok. Energia cieplna w ciepłowni obsługiwanej przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wytwarzana jest z węgla, zakład od dawna wymaga modernizacji, przede wszystkim ze względu na wysoką emisję zanieczyszczeń. Niedługo trzeba się będzie zmierzyć z wyzwaniami narzuconymi przez Unię Europejską, które dotyczą ograniczania emisji dwutlenku węgla, podnoszenia efektywności energetycznej oraz ukierunkowywania wytwarzania energii na źródła odnawialne. Te wszystkie czynniki zmuszają nas do podejmowania działań mających na celu polepszenie jakości powietrza przy jednoczesnym szukaniu rozwiązań jak najbardziej korzystnych dla mieszkańców. Porozumienie z PGE Energia Ciepła otwiera przed Sanokiem takie możliwości. Cieszę się bardzo, że znaleźliśmy się w grupie kilkunastu gmin w Polsce, które mogą liczyć na modernizację infrastruktury ciepłowniczej przy wsparciu PGE.”podkreśla Tomasz Matuszewski, Burmistrz Miasta Sanoka.

„Podpisanie listu intencyjnego to ważny krok w kierunku zabezpieczenia dostaw ciepła i bezpieczeństwa energetycznego dla mieszkańców i przedsiębiorstw Sanoka, a także szansa na ograniczenie zanieczyszczeń. To początek efektywnych rozwiązań dla ciepła systemowego w Sanoku. Nie da się skutecznie zwalczyć niskiej emisji bez współpracy z sektorem ciepłowniczym. Współpraca z PGE to możliwość wykorzystania doświadczeń i rozwiązań dużej grupy energetycznej. Jestem przekonany, że nasza współpraca zaowocuje nowoczesnymi rozwiązaniami w procesie transformacji miejskiego ciepłownictwa.” – mówi Dominik Witek, prezes Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

PGE Energia Ciepła podpisała już kilkanaście porozumień i listów intencyjnych w zakresie rozwoju lokalnej infrastruktury ciepłowniczej, m.in. w Biłgoraju, Chełmie, Kartuzach, Kępnie, Kolnie, Kołobrzegu, Łańcucie, Nowym Sączu i Wadowicach. Rozwój infrastruktury ciepłowniczej jest elementem Strategii Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE na lata 2018 - 2023 z perspektywą do 2030, ogłoszonej w grudniu 2017 r. Zgodnie z nią, intencją PGE jest bycie liderem zmian środowiskowych w sektorze poprzez prowadzenie działań wspierających walkę o czyste powietrze w polskich miastach.

Realizacja projektu w Sanoku będzie możliwa po przeprowadzeniu szczegółowej analizy technicznej. Zasady dalszej współpracy zostaną określone odrębną umową.