PGE Energia Ciepła chce zainwestować w rozwój systemu ciepłowniczego

26.06.2018
41f7420c445ac6efaaa461797f65290e

PGE Energia Ciepła, spółka odpowiedzialna za realizację Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE, podpisała z władzami Nowego Sącza oraz tamtejszym Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej List Intencyjny zakładający rozwój istniejącego systemu ciepłowniczego i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła w Nowym Sączu.

Na podstawie podpisanego listu, PGE Energia Ciepła wykona szczegółową analizę technicznąi ekonomiczną określającą potrzeby i możliwości inwestycji w rozwój istniejącej infrastruktury ciepłowniczej. Jednym z rozpatrywanych przez PGE Energia Ciepła scenariuszy jest budowa niskoemisyjnego źródła kogeneracyjnego, produkującego ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną. Powyższe rozwiązanie jest jednym z kluczowych narzędzi do walki z problemem niskiej emisji, główną przyczyną smogu.

Projekt rozwoju systemu ciepłowniczego w Nowym Sączu jest elementem szerszego planu współpracy PGE Energii Ciepła z samorządami z całej Polski. Celem współpracy jest modernizacja lokalnych systemów ciepłowniczych oraz budowa nowych źródeł kogeneracyjnych, umożliwiających mieszkańcom rezygnację z przydomowych instalacji grzewczych i podłączanie się do miejskiego systemu ciepłowniczego, co znacznie ograniczy emisję tlenków siarki, azotu oraz pyłów w mieście.

Podpisanie Listu Intencyjnego w Nowym Sączu jest dowodem, że chcemy wspierać samorządy w modernizacji ich lokalnej infrastruktury ciepłowniczej, która ma także poprawić jakość powietrza w regionie. PGE Energia Ciepła chce być partnerem samorządów, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem w kwestiach ciepłownictwa oraz finansując niezbędne inwestycje. Efektem naszych działań ma być model współpracy, zapewniający wzajemną satysfakcję, korzyści operacyjne i środowiskowe, co jest dowodem realizacji Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE  - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

 

W interesie miasta jest stworzenie najlepszych warunków służących zaopatrzeniu w energię, rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej, poprawę jakości powietrza w tym jakże ważne ograniczanie niskiej emisji  - podkreśla Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza.

Podpisując ten List Intencyjny liczę na synergię jaka może nastąpić w drodze zastosowania wspólnych rozwiązań lub konkretnej współpracy pomiędzy naszym stale rozwijającym się Przedsiębiorstwem Ciepłowniczym, a dużą i doświadczoną firmą energetyczną PGE Energia Ciepła. Niech to będą najlepsze rozwiązania operacyjne i technologiczne, aby w konsekwencji służyły poprawie jakości życia naszych mieszkańców - dodaje Ryszard Nowak.

Jako Przedsiębiorstwo Ciepłownicze zdajemy sobie doskonale sprawę w jakim kierunku będą zachodzić zmiany w technologii ciepłownictwa, mające na celu spełnianie norm emisyjnych, utrzymanie bezpieczeństwa dostaw ciepła czy poprawę efektywności energetycznej, w tym zastosowanie kogeneracji. Współpraca z PGE Energia Ciepła to możliwość wykorzystania doświadczeń i rozwiązań dużej grupy energetycznej, gdyż i tak jesteśmy na etapie przemodelowywania własnych źródeł ciepła w kierunku wykorzystania OZE i kogeneracji ze stopniowym odejściem od węgla - puentuje Piotr Polek, prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu.

25 czerwca PGE Energia Ciepła podpisała podobny List Intencyjny z Burmistrzem Wadowic oraz zarządem gminnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Termowad. Do końca roku planowane jest podpisanie kolejnych listów.

Rozwój infrastruktury ciepłowniczej jest elementem Strategii Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030, ogłoszonej w grudniu 2017 r. Zgodnie z nią, intencją PGE jest bycie liderem zmian środowiskowych w sektorze poprzez prowadzenie działań wspierających walkę o czyste powietrze w polskich miastach.

 

Realizacja projektu w Nowym Sączu będzie możliwa po przeprowadzeniu szczegółowej analizy technicznej. Zasady dalszej współpracy zostaną określone odrębną umową.