Nowe inwestycje w Elektrociepłowni w Gorzowie Wielkopolskim. PGE Energia Ciepła i GE Power podpisały umowę na modernizację turbiny gazowej i generatora bloku gazowo-parowego.

19.07.2019
8c9bdd06026e3494c7980dc07a494227

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, i GE Power podpisały umowę na modernizację turbiny gazowej i generatora bloku gazowo-parowego elektrociepłowni w Gorzowie Wielkopolskim. Inwestycja ta przyczyni się do poprawy jakości powietrza i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców i regionu.

Inwestycja w PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim jest częścią dużej modernizacji bloku gazowo-parowego, wybudowanego w 1999 roku. Oprócz modernizacji turbiny gazowej GT8C, której wykonawcą będzie GE Power, zmodernizowana zostanie także turbina parowa tego bloku i wybudowana nowa chłodnia wentylatorowa. Inwestycje te znacząco ograniczą od 2021 roku udział technologii węglowej w produkcji ciepła i energii elektrycznej w mieście, a od 2023 roku całkowicie ją wyeliminują. Dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego oznacza to poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła po konkurencyjnych cenach.

- PGE Energia Ciepła, jako lider rynku ciepła w Polsce, chce być także liderem zmian środowiskowych w całym sektorze – mówi Przemysław Kołodziejak, Wiceprezes Zarządu PGE Energia Ciepła – Stoimy  obecnie przed wielkimi wyzwaniami inwestycyjnymi. W naszych lokalizacjach w całej Polsce planowane jest zwiększanie potencjału ciepłowniczego poprzez budowę do 2030 roku 1000 MW nowych mocy kogeneracyjnych. Zgodnie ze Strategią Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE udział paliw niskoemisyjnych w produkowanej przez PGE Energia Ciepła energii do roku 2030 powinien przekroczyć 50 proc. - dodaje Przemysław Kołodziejak.

- Od dwóch lat Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim dysponuje jednym z najnowocześniejszych w kraju bloków gazowo-parowych  o mocy 140 MW, który wybudowany został nakładem 568 mln zł. Dzisiaj podpisana została umowa z GE Power na modernizację turbiny gazowej wybudowanego w 1999 roku bloku gazowo-parowego na kwotę blisko 40  mln zł. Przed nami jeszcze kolejne inwestycje w ten blok, po zakończeniu których należąca do PGE Energia Ciepła Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim będzie jednym z najnowocześniejszych wytwórców  ciepła i energii elektrycznej w Polsce –  mówi Mirosław Rawa, Dyrektor Oddziału PGE Energia Ciepła Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim.

Modernizacja bloku gazowo-parowego jest także kluczowym działaniem PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim w poszerzaniu usług na rynku mocy. Oznacza to, że po zmodernizowaniu blok ten zapewni dodatkową moc elektryczną w sytuacjach niedoboru energii w ogólnokrajowym systemie energetycznym, oferując 62 MW mocy dyspozycyjnej netto. Planowany termin rozpoczęcia prac na terenie Elektrociepłowni w Gorzowie Wielkopolskim to sierpień 2020 roku.

Wykonawcą prac modernizacyjnych jest GE Power, dostawca technologii wspierających dywersyfikację miksu energetycznego poprzez wykorzystanie takich źródeł energii jak gaz czy OZE.

- Na polskim rynku dostarczamy technologie na potrzeby m.in projektów węglowych, gazowych, jak i OZE. Wykorzystujemy nasze rozwiązania i know-how także do modernizacji działających już elektrowni, wydłużając ich zdolności produkcyjne, aby utrzymać istniejącą flotę przy optymalnej eksploatacji przez następne lata. Rozwój odnawialnych źródeł energii oznacza zwiększoną potrzebę inwestycji w elastyczne źródła mocy konwencjonalnej, która będzie wspierała niestabilne dostawy energii pochodzącej z OZE. Będąc równoległym dostawcą turbin wiatrowych, jesteśmy aktywnym uczestnikiem procesu zrównoważonej transformacji energetycznej naszego kraju  -  mówi Sławomir Żygowski, Prezes GE Power w Polsce. I dodaje: - Powierzenie nam modernizacji turbiny gazowej GT8C wraz z generatorem jest rezultatem współpracy pomiędzy Elektrociepłownią w Gorzowie Wielkopolskim a GE Power. Przeprowadzenie modernizacji turbiny gazowej umożliwi jej  dalszą bezpieczną eksploatację oraz świadczenie usług na rynku mocy z zachowaniem wszelkich wymogów dotyczących ochrony środowiska.