Nowa inwestycja w Elektrociepłowni Zielona Góra

30.09.2020
c374d7523ecd7bc8b9dd14407fc9d217

Elektrociepłownia „Zielona Góra” - należąca do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy PGE - oraz GE Gas Power podpisały umowę na modernizację turbiny gazowej. Celem inwestycji jest modernizacja – wymiana istniejącej turbiny na nowszy model, który zapewni dotrzymanie poziomów emisji wymaganych Konkluzjami BAT, podniesie sprawność wytwarzania oraz zwiększy elastyczność bloku gazowo-parowego.

Inwestycja w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. jest częścią remontu Bloku Gazowo-Parowego (BGP), wybudowanego w 2004 roku. Modernizacja turbiny do nowszej wersji, podniesie jej sprawność do 36 proc., tj. sprawność o 2,4 punkty procentowe większą od istniejącej turbiny, a tym samym moc osiągalna elektryczna brutto turbozespołu będzie równa lub większa od 137 MW (przy obecnych 126 MW).

Z technicznego punktu widzenia modernizacja turbiny zwiększy znacząco możliwości regulacyjne bloku. Obecnie, ze względu na określone cechy układu spalania, wielokrotne uruchamianie BGP jaki obniżanie jego mocy poniżej 76 proc. mocy znamionowej nie jest preferowanym trybem pracy turbinyi może doprowadzić do awarii.

- PGE Energia Ciepła, jako lider rynku ciepła w Polsce, jest inicjatorem zmian i postaw pro środowiskowych. Inwestujemy w nowe rozwiązania gazowe, które w perspektywie czasu przyczynią się do poprawy jakości powietrza. Nowa turbina w zielonogórskiej elektrociepłowni zapewni dotrzymanie poziomów emisji, wymaganych Konkluzjami BAT, podniesie sprawność wytwarzania oraz zwiększy elastyczność bloku gazowo-parowego. PGE Energia Ciepła obecnie prowadzi oraz przygotowuje kolejne projekty inwestycyjne, związane z budową nowych źródeł kogeneracyjnych gazowych w ośmiu lokalizacjach, w których prowadzi działalność. Dzisiejsze podpisanie umowy z GE Gas Power na modernizację turbiny gazowej wpisuje się w nasze działania - mówi Przemysław Kołodziejak, p.o. Prezesa Zarządu PGE Energia Ciepła.

- Elektrociepłownia Zielona Góra dysponuje jednym z najnowocześniejszych w kraju bloków gazowo-parowych o mocy 198 MW. Podpisaliśmy dziś umowę z GE Gas Power na modernizację turbiny gazowej oddanego do użytkowania w 2004 roku Bloku Gazowo-Parowego. Planowany termin rozpoczęcia prac na terenie elektrociepłowni to maj 2022 roku. Po zakończeniu tej inwestycji, należąca do PGE Energia Ciepła, Elektrociepłownia w Zielonej Górze będzie nadal jednym z najnowocześniejszych wytwórców ciepła i energii elektrycznej w Polsce, z perspektywą ciągłej produkcji do 2036 roku – podkreśla Krzysztof Kwiecień, Prezes Zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

Wykonawcą prac modernizacyjnych jest GE Gas Power, dostawca technologii wspierających dywersyfikację miksu energetycznego poprzez wykorzystanie takich źródeł energii jak gaz czy OZE.

- Na polskim rynku dostarczamy technologie na potrzeby m.in. projektów wytwarzających energię w sposób tradycyjny, jak i OZE. Wykorzystujemy nasze rozwiązania i know-how także do modernizacji działających już elektrowni, wydłużając ich zdolności produkcyjne, aby utrzymać istniejącą flotę przy optymalnej eksploatacji przez następne lata. Rozwój odnawialnych źródeł energii oznacza zwiększoną potrzebę inwestycji w elastyczne źródła mocy konwencjonalnej, która będzie wspierała niestabilne dostawy energii pochodzącej z OZE. Będąc równoległym dostawcą turbin wiatrowych, jesteśmy i będziemy aktywnym uczestnikiem procesu zrównoważonej transformacji energetycznej naszego kraju  -  mówi Robert Butzke, V-ce Prezes i  członek Zarządu GE Power Polska. I dodaje: - Powierzenie nam modernizacji turbiny gazowej 9E.03 jest rezultatem współpracy pomiędzy Elektrociepłownią „Zielona Góra”, a GE Gas Power. Przeprowadzenie modernizacji turbiny gazowej umożliwi jej dalszą bezpieczną eksploatację z zachowaniem wszelkich wymogów dotyczących ochrony środowiska.