Modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdyni poprawi jakość powietrza w Trójmieście

10.06.2021
35e6f42086d2790c5c899a126b3a3c1c

W gdyńskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, rozpoczęła się modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin, która przyczyni się do redukcji emisji tlenków siarki o kolejne 35 proc. Najbliższe miesiące i lata to czas nowych inwestycji prośrodowiskowych w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni.

Od  7 czerwca przez 61 dni z komina gdyńskiej elektrociepłowni nie będzie wydobywać się para wodna. W tym czasie modernizowana będzie Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS), aby dostosować ją do pracy wg nowych norm emisji określonych w Konkluzjach BAT.

- Modernizacja polega na zabudowie w absorberze tzw. półki sitowej, dzięki której nastąpi wzrost sprawności absorbcji tlenków siarki ze spalin. Taka sama modernizacja została przeprowadzona kilka miesięcy temu na IMOS w Elektrociepłowni Gdańskiej - powiedział Andrzej Skoczylas, koordynator modernizacji IMOS w Oddziale Wybrzeże PGE Energia Ciepła.

W wyniku modernizacji IMOS emisja tlenków siarki spadnie o 35 proc.

- Prace prowadzone na Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w gdańskiej i gdyńskiej elektrociepłowni to kolejny etap modernizacji w PGE Energia Ciepła na Wybrzeżu. Przed nami intensywny czas inwestycjiw rozwój infrastruktury pracującej w technologii kogeneracji, jak również, zgodnie z globalnymi trendami, będziemy stopniowo wprowadzać paliwo niskoemisyjne - powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła. - Nowe inwestycje to nie tylko ochrona naszego środowiska, ale także bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców naszego regionu”-  dodała Elżbieta Kowalewska.

W trosce o mieszkańców, dla których gdyńska elektrociepłownia produkuje ciepło, postój instalacji został zaplanowany poza sezonem grzewczym. W czasie modernizacji IMOS spaliny odprowadzane będą za pośrednictwem drugiego komina, a pozostałe urządzania ochrony powietrza, tj. elektrofiltr i instalacja odazotowania spalin nadal pozostaną w eksploatacji. Na czas modernizacji wykorzystywany jest specjalny niskosiarkowy węgiel.

Koszt modernizacji IMOS w  gdyńskiej elektrociepłowni to prawie 7 mln zł

Konkluzje BAT (z ang. Best Available Techniques) to dokument sporządzony na podstawie dokumentu referencyjnego BAT (tzw. BREF), który formułuje wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik dla instalacji objętych przepisami oraz wskazuje poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami. Konkluzje BAT, które dotyczą dużych obiektów energetycznego spalania zostały opublikowane w dniu 17 sierpnia 2017 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przyjęty dokument znajduje zastosowanie do instalacji energetycznego spalania paliw (co najmniej 50 MW całkowitej mocy dostarczanej w paliwie).