Moc kogeneracji. Przygotowania krakowskiej elektrociepłowni do Rynku mocy.

05.08.2020
9a47957e51364dd8d8ee1783cf70eaa2

PGE Energia Ciepła, właściciel krakowskiej elektrociepłowni i spółka z Grupy Kapitałowej PGE przeznaczy w najbliższym czasie niemal 20 mln zł na działania inwestycyjno-modernizacyjne prowadzone w ramach dostosowania elektrociepłowni Kraków do wymagań Rynku mocy.

Ciepło krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła jest wytwarzane w procesie wysokosprawnej kogeneracji co oznacza, że podczas jednego procesu technologicznego produkowana jest równocześnie energia cieplna oraz energia elektryczna. Kogeneracja obejmuje wiele rozwiązań technologicznych – dzięki ich zastosowaniu wielkość produkcji energii elektrycznej i ciepła można dostosować do wielkości zapotrzebowania.

Krakowska elektrociepłownia została zaprojektowana w ten sposób, aby przede wszystkim zapewniać dostaw energii cieplnej w czasie chłodnych miesięcy. Prowadzone obecnie prace modernizacyjno-remontowe mają na celu zwiększenie elastyczności produkcji w czasie zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną.

PGE Energia Ciepła inwestuje w działania, które rozszerzą katalog oferowanych przez nas usług na Rynku mocy. Oznacza to, że po zakończeniu prac modernizacyjno-inwestycyjnych nasze aktywa zapewnią  dodatkową moc elektryczną w sytuacjach niedoboru energii w ogólnokrajowym systemie energetycznym, oferując zarówno na pierwotnym jak i na wtórnym rynku mocy ponad 1400  MW mocy dyspozycyjnej netto” – mówi Przemysław Kołodziejak p.o. prezesa zarządu PGE Energia Ciepła.

Od przyszłego roku wszystkie (cztery) bloki energetyczne zainstalowane w krakowskiej elektrociepłowni będą dostosowane do świadczenia usług na Rynku mocy, a w latach 2022-2024 łączna całoroczna moc zgłoszona do dyspozycji na tym Rynku wyniesie 290 MW netto. Dzięki prowadzonym pracom oprócz oferty całorocznej krakowska elektrociepłownia będzie mogła oferować dodatkową moc na aukcjach kwartalnych.

„Obowiązek mocowy – czyli gotowość na wyprodukowanie zadeklarowanej ilości energii elektrycznej przez krakowską elektrociepłownię – musi zostać spełniony nie tylko podczas chłodnych dni, kiedy zapotrzebowanie na ciepło jest wysokie, ale również w warunkach ekstremalnie wysokich temperatur. Podczas upalnych dni woda chłodząca, która zasila układy chłodzenia bloków energetycznych osiąga nawet 34°C i właśnie do takich warunkach dostosowujemy nasze urządzenia” – mówi Grzegorz Żebrowski, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

„Udział w Rynku mocy  wiąże się z dodatkowymi przychodami dla elektrociepłowni, a to z kolei pomoże nam realizować przyszłe inwestycje zmierzające do wyłączenia z eksploatacji bloków węglowych. W związku z tym tak zaplanowaliśmy te inwestycje, tak aby elektrociepłownia w Krakowie mogła wspierać działania Grupy Kapitałowej PGE na rynku mocy już w 2021”  – dodaje Grzegorz Żebrowski, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła

Elektrociepłownia w Krakowie posiada zamknięty układ chłodzenia z dwoma chłodniami kominowymi zapewniającymi schłodzenie o 9°C wody chłodzącej przy maksymalnym obciążeniu hydraulicznym. Dostosowanie urządzeń do Rynku mocy wymaga wielu nakładów inwestycyjnych m.in. przywrócenia zdolności odbioru ciepła (czyli ciepła powstającego w efekcie procesów przemysłowych, które zachodzą w elektrociepłowni) przez układy chłodzenia bloków energetycznych oraz chłodni kominowych. Pakiet najważniejszych zadań inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane do końca 2021 to m.in.: modernizacja pomp wody chłodzącej, układu chłodzenia generatorów, zabudowa nowych wymienników ciepła typu woda-woda oraz modernizacja chłodnic oleju smarnego dla turbozespołów.

Niezależnie od tych prac – jak co roku latem – prowadzone są także modernizacje i remonty, które mają na celu utrzymanie odpowiednich parametrów i instalacji urządzeń na terenie krakowskiej elektrociepłowni. Są to m.in. remont kapitalny bloku nr 2 oraz bloku nr 4, remont chłodni kominowej, remont urządzeń wspomagających proces produkcyjny, a także prace związane z przyjętą strategią dostosowania instalacji krakowskiej elektrociepłowni do wymogów określonych w Konkluzjach BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (tj. LCP).

O Rynku mocy

Zapotrzebowanie na energię elektryczną zgodnie z prognozami będzie rosło. Od przyszłego roku Rynek energii stanie się dwutowarowy – nowością (obok rynku energii elektrycznej) będzie Rynek mocy. Rynek mocy jest rozwiązaniem które w istotny sposób wspomaga przedsiębiorstwa energetyczne w budowie nowych oraz w modernizacji istniejących aktywów wytwórczych. Uczestnicy rynku mocy, którzy na podstawie konkurencyjnych aukcji zobowiązani są dostarczać moc do systemu w okresach zagrożenia otrzymają wynagrodzenie nie tylko za dostarczoną energię, ale również za gotowość do jej produkcji i dostawy. Zgodnie z odpowiednią ustawą, aukcje będą wygrywają najtańsze oferty. Rynek mocy zakłada uczestnictwo zarówno ofert krajowych wytwórców jak i zagranicznych.  Na podstawie zawartych w wyniku aukcji kontraktów, źródła wytwórcze w określonym czasie muszą dysponować odpowiednią mocą, tak aby jeśli tylko pojawi się zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną, były gotowe do jej wytwarzania i dostawy.