KOGENERACJA wspiera lokalne społeczności dzieląc się ciepłem i dobrą energią

10.01.2023
bieg-siechnicki

Blisko 400 tysięcy złotych przekazanych w formie darowizn, sponsoring lokalnych wydarzeń i pomocowa aktywność pracowników - wrocławska KOGENERACJA podsumowuje rok 2022.

- Jesteśmy strategicznym dostawcą energii cieplnej dla aglomeracji wrocławskiej, ale swoją misję oprócz działalności biznesowej, postrzegamy też jako uczestnictwo w życiu lokalnych społeczności. W ubiegłym roku wspieraliśmy szczególnie przedsięwzięcia i wydarzenia odbywające  się w pobliżu naszej wrocławskiej elektrociepłowni oraz w Siechnicach, gdzie prowadzimy naszą największą inwestycję rozwojową – podkreśla Andrzej Jedut, prezes zarządu KOGENERACJI.

We wrześniu na Kępie Mieszczańskiej, osiedlu bezpośrednio sąsiadującym z wrocławską elektrociepłownią, spółka była współorganizatorem rodzinnego pikniku integrującego lokalną społeczność. W ramach akcji „Dzielimy się ciepłem” Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania otrzymało wsparcie w kwocie 30 tys. zł.  Ośrodek obejmuje opieką ponad 200 wychowanków, wśród których znajdują się także dzieci z Ukrainy, dla których pracownicy KOGENERACJI prowadzili też zbiórkę potrzebnych rzeczy.

W Siechnicach, gdzie powstaje nowoczesna, zasilana paliwem gazowym elektrociepłownia, KOGENERACJA stale uczestniczy w życiu gminy. 30 tys. zł otrzymał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu „Dzielimy się ciepłem”. W lecie spółka była sponsorem tytularnym imprezy sportowej „Biegaj w Siechnicach”, połączonej z obchodami 25-lecia nadania Siechnicom praw miejskich, a jesienią została mecenasem zorganizowanych przez Centrum Kultury warsztatów wokalnych. Finalizacją warsztatów był koncert „Ciepłe myśli - ciepłe dźwięki”, a ideą całego projektu była muzyczna integracja międzypokoleniowa.

Kolejną placówką, która corocznie może liczyć na pomoc i wsparcie KOGENERACJI jest wrocławski Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2, który otrzymał 15 tys. zł na projekty „Razem w kuchni” i „Ogród w pokoju”. Ich celem jest budowanie relacji, angażowanie młodzieży do działań społecznych i edukacyjnych, uczenie troskliwości i odpowiedzialności. Wychowankowie placówki m.in. „adoptują" do swoich pokoi rośliny doniczkowe i pielęgnują je. W akcję zaangażowali się także pracownicy KOGENERACJI, organizując zbiórkę roślin doniczkowych, które trafiły do ośrodka, a w grudniu przygotowali paczki świąteczne dla 47 podopiecznych Ośrodka.

- Edukacja ma specjalny wymiar, pozwala młodym ludziom zmienić życie, inspiruje marzenia i kreatywność, dlatego regularnie wpieramy tego typu projekty skierowane do różnorodnych środowisk – podkreśla prezes Andrzej Jedut.

Od 18 lat KOGENERACJA jest jednym z donatorów Fundacji PGE na Rzecz Rozwoju Nauki im. Józefa Pupki. Jej misją jest wsparcie szczególnie uzdolnionych studentów, którym sytuacja materialna uniemożliwia rozwijanie zdolności. Na rok akademicki 2022/23 trzynastu studentów otrzymało comiesięczne stypendia. Natomiast uczniowie Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu dzięki spółce będą mogli korzystać ze specjalistycznych książek do nauki języka angielskiego. Księgozbiór szkolnej biblioteki wzbogacił się o 26 nowych pozycji za łączą kwotę trzech tysięcy złotych.

Kogeneracyjne wsparcie trafiło też do najmłodszych uczniów. Dzięki dofinansowaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Radwanicach uczyły się zasad pierwszej pomocy, Szkoła Podstawowa nr 107 we Wrocławiu otrzymała pomoc na realizację zajęć umuzykalniających, a wrocławska EKOSTRAŻ przeprowadziła cykl warsztatów edukacyjnych „Dzikie w mieście” skierowany do najmłodszych. Polska Fundacja Wychowania Fizycznego zorganizowała cykl darmowych zajęć sportowych – piłka nożna i ręczna, wspinaczka, łyżwiarstwo – dla dzieci z jednostek wychowawczych i ubogich rodzin.  

W 2022 roku ze wsparcia KOGENERACJI skorzystali również podopieczni Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich, Fundacji Pomocy Osobom Uzależnionym KARAN, MiserArt, należącej do Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz Fundacji Zobacz mnie!