Kogeneracja inwestuje w nową sieć ciepłowniczą na wrocławskim Zawidawiu

10.10.2018
31013df9fc28ae89cef9ca535a83f05f

10 października zainaugurowano rozbudowę sieci ciepłowniczej na wrocławskim osiedlu Zawidawie. Jeszcze w tym roku ciepło sieciowe z Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należących do PGE Energia Ciepła, popłynie nową siecią do mieszkańców północnej części Wrocławia.

KOGENERACJA jest lokalnym producentem ciepła i energii elektrycznej. Ciepło produkowane w trzech elektrociepłowniach - EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie – zasila 60% wrocławskich gospodarstw domowych. Spółka jest również dystrybutorem ciepła w Gminie Siechnice oraz na Zawidawiu, gdzie własną siecią dostarczała ciepło do obiektów przemysłowych.

Budowa nowej sieci ciepłowniczej o długości ok. 8 km na wrocławskim Zawidawiu potroi zasięg sieci na tym osiedlu oraz da możliwość podłączenia się do sieci tamtejszym mieszkańcom oraz podmiotom użyteczności publicznej.

Pierwszy etap budowy sieci obejmie odcinek od ulicy Bierutowskiej 63 do ulicy Dobroszyckiej. Jeszcze w tym roku z nowej sieci popłynie ciepła woda na potrzeby centralnego ogrzewania i codziennego użytku, wyprodukowana w nowoczesnej, zasilanej gazem elektrociepłowni EC Zawidawie. Kolejne etapy rozbudowy sieci planowane są na lata 2019 - 2020. Obejmą one odcinki do ulicy Stoczniowej i do ulicy Zatorskiej.

Zakładany całkowity koszt projektu budowy sieci wyniesie ponad 11 mln złotych. Inwestycja ta zostanie w dużej mierze sfinansowana przy wsparciu z Funduszy Europejskich, z Programu „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, na bazie umowy podpisanej w grudniu 2017 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Stawiamy na rozwój każdego z naszych trzech zakładów produkcyjnych. Całkowite nakłady, jakie planujemy w najbliższym czasie przeznaczyć na rozbudowę sieci ciepłowniczej we Wrocławiu i Gminie Siechnice, wyniosą ok. 16 mln zł. Skorzystają na tym przede wszystkim mieszkańcy wrocławskiej aglomeracji, którzy dzięki naszym inwestycjom będą oddychać czystszym powietrzem – podkreśla Piotr Frąszczak, Prezes Zarządu KOGENERACJI.

Projekt rozbudowy sieci na Zawidawiu spotkał się z dużą przychylnością mieszkańców, którzy do tej pory korzystali z przydomowych instalacji grzewczych.

Rozbudowa sieci ciepłowniczej w aglomeracji wrocławskiej jest elementem Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE, za realizację której odpowiada spółka PGE Energia Ciepła, właściciel wrocławskiej spółki. Zgodnie z przyjętą Strategią, PGE Energia Ciepła oraz jej spółki zależne chcą zarządzać sieciami ciepłowniczymi w celu długotrwałego zapewnienia konkurencyjnych cen ciepła na danym rynku poprzez rozwijanie oraz pozyskiwanie nowych klientów przy wykorzystaniu efektu skali Grupy Kapitałowej PGE.

- PGE Energia Ciepła stawia na rozwój systemów ciepłowniczych, co znacznie przyczynia się do likwidacji problemu niskiej emisji, jednej z głównych przyczyn smogu. Z badań przeprowadzonych przez nas wśród odbiorców ciepła wynika, że mieszkańcy są coraz bardziej świadomi korzyści jakie niesie ciepło sieciowe. Nasze inwestycje w lokalne sieci ciepłownicze wychodzą naprzeciw oczekiwaniom lokalnych społeczności i jednocześnie potwierdzają, że komfort cieplny i bezpieczeństwo dostaw są dla nas priorytetem – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.  

wróć do Aktualności