Intensywne prace remontowe w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy

09.07.2021
00a1218e59a3224e57613e4671dd02d4

Ważny etap corocznej kampanii remontowej przygotowującej urządzenia do sezonu grzewczego, został zakończony. Postój całkowity trwał ponad tydzień i w jego ramach zostały wykonane przeglądy i naprawy urządzeń na terenie Elektrociepłowni Bydgoszcz II, należącej do PGE Energia Ciepła spółki z Grupy PGE.

Każdego roku, druga połowa czerwca dla bydgoskiej elektrociepłowni to czas intensywnych prac remontowych. W tym okresie w zakładzie zostają wyłączone urządzenia podstawowe i ma miejsce tzw. postój całkowity. Okres ten w przypadku wielu urządzeń jest jedyną okazją do wykonania przeglądów, testów i napraw. Tegoroczny, rozpoczął się w piątek 18 czerwca wyłączeniem w elektrociepłowni przy ulicy Energetycznej w Bydgoszczy turbiny TG-3 oraz TG-2  i wygaszeniem kotła parowego OP 230 nr I. Zaprzestano również podawania pary technologicznej o ciśnieniu 1,0 MPa do odbiorców w ramach zawartych umów. 

W poniedziałek 21 czerwca br. ekipy remontowe przystąpiły do przeglądu i remontów urządzeń wyłączonych z ruchu.

- Przeprowadzone prace remontowe na terenie bydgoskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła mają na celu przygotowanie jednostek wytwórczych do kolejnego sezonu grzewczego. W ramach kampanii remontowej zostały wykonane prace modernizacyjne na kolektorach parowych, układach wody sieciowej, układach wody chłodzącej, a także w wyznaczonych rozdzielniach elektrycznych, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, tak aby zagwarantować ciągłość produkcji ciepła i energii elektrycznej dostarczanej do mieszkańców Bydgoszczy – mówi Sebastian Wasilewski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy.

Na czas postoju całkowitego Elektrociepłowni Bydgoszcz II wynikającego z konieczności wykonania remontów została uruchomiona Elektrociepłownia Bydgoszcz I, zlokalizowana przy bydgoskich Jachcicach. Dzięki temu zapewniono ciągłość produkcji, a mieszkańcy Bydgoszczy do swoich domów i mieszkań otrzymywali ciepłą wodę użytkową. Postój całkowity nie miał również wpływu na pracę sieci elektroenergetycznej zasilającej bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny.

Prace remontowe zakończyły się 28 czerwca br. Ponowne uruchomienie Elektrociepłowni Bydgoszcz II odbyło się w tym samym dniu w godzinach porannych, a od godzin popołudniowych dostarczała ona ciepło do miejskiej sieci ciepłowniczej.