Elektrociepłownia „Zielona Góra” oraz ORLEN zawarły umowę kompleksową na sprzedaż i dostawy gazu

02.07.2024
Zielona Góra

Elektrociepłownia „Zielona Góra”, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE, oraz ORLEN podpisały umowę na dostawy gazu ziemnego. Kontrakt o wartości 6,3 mld złotych zapewni ciągłość dostawy paliwa gazowego do źródeł wytwarzania spółki, tj. bloku gazowo-parowego oraz kotłów gazowo – olejowych, które produkują  ciepło dla mieszkańców Zielonej Góry oraz energię elektryczną do krajowej sieci elektroenergetycznej.

 

Umowa będzie obowiązywać od 2 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2036 r. z możliwością jej skrócenia do 31 grudnia 2030 r. na zasadach określonych w umowie. Szacowany maksymalny wolumen dostawy paliwa gazowego w 12,5-letnim okresie kontraktowym wynosi 38 TWh.

Kontrakt zapewni Elektrociepłowni „Zielona Góra” pewność dostaw gazu, na akceptowalnych warunkach. Podstawą kalkulacji ceny będą zmienne komponenty oparte na notowaniach indeksów giełdowych cen gazu z uwzględnieniem uwarunkowań dostaw gazu pochodzącego ze złóż lokalnych.

Elektrociepłownia „Zielona Góra” należy do strategicznych klientów Grupy ORLEN. Podpisana umowa stanowi przedłużenie dotychczasowej, długoletniej współpracy – pierwszy kontrakt na sprzedaż gazu został podpisany w 2001 roku, a dostawy paliwa są realizowane od 2004 roku.