Strategiczne inwestycje rozwojowe i modernizacyjne sieci ciepłowniczej w PGE Energia Ciepła w Zgierzu

12.02.2020
5b77ab3d07dd2e30cbf53687856902a7

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu przeprowadziła w 2019 roku strategiczne inwestycje rozwojowe i modernizacyjne na sieci ciepłowniczej. Dzięki tym pracom dostawa ciepła do każdego rejonu miasta może być teraz realizowana z różnych kierunków, co w sposób znaczący podniosło bezpieczeństwo i ciągłość dostaw ciepła do wszystkich odbiorców.

 - Inwestujemy w rozwój sieci ciepłowniczej, ponieważ każdy nowy odbiorca i nowe przyłącze do systemu, to działanie w kierunku poprawy jakości powietrza, którym oddychamy. Spalanie paliw niskiej jakości, w tym również odpadów, w starych przydomowych kotłowniach jest przyczyną powstawania emisji. W trosce o nasze zdrowie warto je zredukować, a docelowo wyeliminować, właśnie poprzez przyłączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej - powiedział Grzegorz Dolecki, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu.

Kontynuując rozpoczęty w 2018 roku projekt współfinansowany ze środków unijnych oraz krajowych na terenie Zgierza, zmodernizowano i/ lub zbudowano kolejne odcinki centralnej magistrali ciepłowniczej, która stanowi najstarszy element zgierskiej sieci ciepłowniczej zbudowany jeszcze w latach 70-tych. Zakończono również wymianę 50 wyeksploatowanych już węzłów zmieszania pompowego, na nowoczesne węzły cieplne wymiennikowe z pełną automatyką. Trwa także rozbudowa sieci ciepłowniczej w ścisłym centrum Zgierza w ramach likwidacji niskiej emisji, zadanie to realizowane jest we współpracy z Urzędem Miasta Zgierza.

Zgierska elektrociepłownia zakończyła w 2019 roku inwestycję związaną z budową nowego przyłącza ciepłowniczego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu, a także budowę ostatniego fragmentu wschodniego pierścienia magistrali ciepłowniczej wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Centrum Handlowego przy ulicy Armii Krajowej. Zakończona została również budowa przyłącza ciepłowniczego wraz zabudową węzła cieplnego wymiennikowego w budynku wielorodzinnym przy ulicy Staffa.

 

 

Na realizację projektu pn.: „Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na sieci preizolowane w Zgierzu” została podpisana umowa nr POIS.01.05.00-00-0020/16 o dofinansowanie w formie dotacji. Przyznana pomoc publiczna pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Dodatkowo została podpisana umowa o dofinansowanie nr 484/OA/P/2018 w formie pożyczki, służąca uzupełnieniu wkładu własnego Spółki. Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Po więcej informacji kliknij tutaj: Zainwestuj w ekologię.