PGE Energia Ciepła świadomym, odpowiedzialnym i wrażliwym społecznie partnerem lokalnej społeczności w Szczecinie

14.02.2023
elektrownia_pomorzany_2048px_wersjainternetowa-7

Działająca w Szczecinie już drugi rok, spółka PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, w 2022 roku dała się poznać jako świadomy, odpowiedzialny, a przede wszystkim wrażliwy społecznie partner lokalnej społeczności. Spółka, w ramach swojej polityki CSR, wsparła kilkanaście instytucji zarówno w Szczecinie, jak i Gryfinie.

 

Wśród beneficjentów znaleźli się: Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych, Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie, Państwowa Straż Pożarna oraz Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Wykazując się szczególną wrażliwością na los osób wykluczonych społecznie, spółka dwukrotnie wsparła ten ostatni podmiot, który m.in. prowadzi schronisko dla bezdomnych mężczyzn „Wilga” i nie otrzymuje żadnych dotacji ze środków publicznych na jego działalność. Jedna z darowizn dla Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej PKPS pochodziła z realizowanego przez spółkę już od kilku lat programu „Dzielimy się Ciepłem”. W ramach tego programu wsparcie finansowe otrzymał też  Szpital Powiatowy w Gryfinie. Łącznie, w 2022 roku, PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie przekazał darowizny na kwotę 168 000 zł.

- Identyfikując się z miastem, dla którego produkujemy ciepło, chętnie wspieramy inicjatywy krzewiące sport, kulturę, edukację. Pomagamy tym, którzy często sami o pomoc nie poproszą, a o których zapominać nie wolno – mówi Wojciech Sobczak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie.

PGE Energia Ciepła prowadzi też działalność sponsoringową i w ubiegłym roku sponsorowała w Szczecinie wydarzenia i instytucje związane ze sportem i kulturą – zlot żaglowców Żagle 2022, Piknik nad Odrą, Klub Sportowy Inwalidów START, Teatr Współczesny, Dom Kultury „Słowianin” i Morskie Centrum Nauki – przeznaczając na promocję organizowanych wydarzeń 120 tys. zł.

PGE Energia Ciepła partnerem miast i regionów

Niemalże pół miliona złotych PGE Energia Ciepła przekazała w 2022 roku do ponad 30 organizacji w ramach ogólnopolskiego programu PGE Energia Ciepła Dzielimy się ciepłem. W ten sposób spółka wspomogła działalność szpitali, hospicjów, schronisk dla bezdomnych, schronisk dla zwierząt, środowiskowych domów samopomocy, fundacji i stowarzyszeń, aby mogły one jeszcze lepiej spełniać swoje misje wobec najbardziej potrzebujących. 

- Jesteśmy partnerem miast i regionów. Dlatego potrzeby i inicjatywy mieszkańców lokalizacji, w których mamy swoje elektrociepłownie są nam bliskie. Angażujemy w realizację projektów na rzecz czystego powietrza, wsparcia ochrony środowiska, edukacji dzieci i młodzieży w zakresie produkcji ciepła i energii elektrycznej, a także kultury i sportu. Aktywnie uczestniczymy również w działaniach na rzecz pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie. W ubiegłym roku zaangażowaliśmy się także we wsparcie dla Ukrainy, przekazując paczki z żywnością i najbardziej potrzebnymi artykułami  – mówi Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

PGE Energia Ciepła już od lat, we współpracy ze szkołami średnimi o profilu technicznym w miastach, w których zlokalizowane są aktywa spółki, prowadzi program Energetyczna Kariera. Projekt zakłada umożliwianie uczniowi nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, poznanie elektrociepłowni oraz zaznajomienie się z konkretnymi stanowiskami poprzez praktyki i staże. W 2022 r. najbardziej intensywne działania w ramach programu, prowadzono w elektrociepłowniach w Zielonej Górze, Toruniu, Krakowie oraz na Wybrzeżu.

Natomiast blisko 20 tys. drzew PGE Energia Ciepła posadziła w 2022 roku, wspólnie z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych, w ramach ogólnopolskiego programu PGE Lasy pełne energii. Dzięki tym działaniom spółka pomaga poprawić jakość powietrza oraz stan wód gruntowych, a także wspiera odbudowę drzewostanu w polskich lasach.

PGE Energia Ciepła już od ponad 10 lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, dzięki czemu wspólnie zajmują się ochroną sokołów wędrownych w Polsce. Sokoły wędrowne zagnieździły się na czterech kominach, należących do elektrociepłowni PGE Energia Ciepła – w Gdyni, Lublinie Wrotków i Toruniu, gdzie życie ptaków można obserwować on-line, oraz w Gdańsku. W 2022 roku PGE Energia Ciepła odnotowała prawie 150 tys. wejść na podgląd tylko gdyńskiego gniazda. W ubiegłym roku z 13 złożonych przez sokoły wędrowne jaj wykluło się 8 piskląt.